Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Forslag til Lokalplan 180 for et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst i offentlig høring

Forslag til Lokalplan 180 for et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 180 og dertilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring.

Lokalplanen dækker et stort område i Rungsted omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst med det eksisterende udbyggede villaområde, Lokalcenteret ved Bolbrovej, Rungsted Private Realskole samt området ved Bolbroengen.

For boligområderne er der særligt fokus på at fastlægge ensartede bestemmelser, som skal sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed. Lokalplanforslaget præciserer og i nogle tilfælde skærper det, der i dag er tilladt i området.

Denne lokalplan er den sidste af de planer der skal erstatte Byplan 6 og vi er nu nået til en stor milepæl i arbejdet med at revidere det gamle Byplan 6 område. Med de nye lokalplaner har vi fokus på at sikre områdets kvaliteter og fastholde det grønne præg, siger Charlotte Kirchheiner Hansen, formand for Byudviklingsudvalget. 

Der er hidtil vedtaget to nye lokalplaner i 2021 inden for Byplan 6-området; Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted og Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst.

Borgermøde

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 10. januar 2024 kl. 17:00-18:30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget.

Mødet bliver afholdt i Klubhuset for Udendørsidrætterne, Stadionalle 5B, 2960 Rungsted Kyst.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske her senest den 8. januar 2024.

 

FAKTA om Lokalplanforslaget

-       Lokalplanforslag

Lokalplanforslaget kan ses her

-       Høring

Forslagene sendes i høring i 8 uger i perioden fra den 21. december 2023 til den 16. februar 2024.
Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene kan indsendes her

-       Baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963 og tilhørende tillæg besluttet i Budgetaftalen 2018-2021.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning den 27. november 2023 kan ses her

-       Lokalplanens område

Lokalplanen dækker den resterende del af Byplan 6-området, med undtagelse af området for Byplan 6 Tillæg 2, som udlægger et område til skolebebyggelse og offentlige formål og dækker området omkring Rungsted Gymnasium, Vallerødskolen, Æblegården og Børnehuset i Vallerød.

Med vedtagelsen af lokalplanen aflyses Byplan 6, for det område, som lokalplanen dækker samt dertilhørende tillæg 1, 3, 4 og 5. Tillæg 2 aflyses ikke med lokalplanen.

-       Gennemgang af områdets servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. I den forbindelse er der taget stilling til hvilke servitutter, som har en betydning for planlægningen og hvilke af disse, som kan aflyses eller delaflyses. Servitutter der foreslås aflyst, kan findes i Lokalplanforslaget.

-       Kommuneplantillæg

Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg (Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033), som skal muliggøre, at den del af matrikel nr. 9p, Vallerød By, Rungsted (Vallerød Banevej 21), som i dag ligger i kommuneplanrammen 1.B20 Nord for Rungstedvej, flyttes til kommuneplanrammen 1.O6 Rungsted Private Realskole.

Læs hele kommuneplantillægget her

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje