Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kontakt Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Hørsholm Kommune har en whistleblowerordning, der skal sikre, at kommunens ansatte kan indberette alvorlige overtrædelser anonymt, og at kommunen som arbejdsgiver herefter følger op på indberetningen.

Om ordningen

Whistleblowerordningen er en udvidelse af en velfungerende hellefunktion hos personalechefen i Center for Politik, Personale og IT.

Som ansat i Hørsholm Kommune kan du altid gå til personalechefen, hvis du ønsker at indberette en hændelse eller alvorlige overtrædelser. Det er ikke et krav, at man skal være anonym, men det er en mulighed.

Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

Nuværende ansatte er omfattet af ordningen. Herudover er anden lønnet og ulønnet arbejdskraft også omfattet hos Hørsholm Kommune, herunder:

  • praktikanter
  • vikarer fra vikarbureauer samt
  • frivillige for hvilke vi, som kommune, har ledelsesbeføjelser over.

Hvad kan man indberette til whistleblowerordningen?

Whistlebloweren kan indberette overtrædelser af EU-retten, om eksempelvis offentligt udbud, miljøbeskyttelse, persondatabeskyttelse, konkurrence- og statsstøtte, men også alvorlige lovovertrædelser i øvrigt eller andre alvorlige forhold, så længe det er i offentlighedens interesse.

Det kunne være om gentagende eller grove forhold som strider imod forvaltningsretlige principper, eller som er i strid med forvaltningsloven, offentlighedsloven, ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven eller sektorlovgivning.

Du kan læse nærmere om, hvilke forhold der er omfattet i afsnittet ”Lovbestemmelserne” i vedlagte notat.

Hvordan laver man en indberetning?

Man har mulighed for skriftligt at lave en indberetning, eventuelt anonymt, på e-mail: wb@horsholm.dk.

Det er kun personalechefen og personalekonsulenterne, der har adgang til denne postkasse.

Man modtager et autosvar fra postkassen som kvittering på modtagelsen af indberetningen. Man kan forvente at modtage konkret feedback på sin henvendelse indenfor 3 måneder. 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...