Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Hørsholm Kommunes økonomi

Hørsholm Kommunes økonomi

Læs mere om Hørsholm Kommunes økonomiske politik og om Udskrivningsgrundlag og udligningsordning

Læs mere

Økonomisk politik indeholder kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens økonomi og mål for finansiering af de kommunale aktiviteter. Den økonomiske politik er senest revideret på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2013.

Skatter

Beskatningsgrundlaget fastholdes blandt landets laveste.

Gæld og låneoptagelse

Kommunens lånemuligheder i henhold til Indenrigs og boligministeriets lånebekendtgørelse udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Salgsindtægter

Kommunalbestyrelsen budgetterer ikke med jordsalg. Kommunalbestyrelsen tager i budgetprocessen stilling til anvendelsen af nettoindtægter fra jordsalg. Som hovedprincip anvendes salgsindtægter til engangsudgifter.

Kassebeholdning

Kommunens samlede likvide beholdning i budgetperioden skal være robust og overholde Økonomiog Indenrigsministeriets krav til den gennemsnitlige kassebeholdning.

Økonomistyring

Tillægsbevillinger er undtagelsen, idet aktivitetsudvidelser (nye mål) skal ledsages af forslag til finansiering inden for fagudvalgets egen ramme.

Udskrivningsgrundlaget for Hørsholm Kommune er et af de største i Danmark - målt pr. indbygger. Det betyder, at Hørsholm Kommune bidrager med en stor andel til udligningsordningen.

Udskrivningsgrundlag

Udskrivningsgrundlaget er alle skattepligtige indkomster minus personfradrag i hele kommunen. Det er ud fra udskrivningsgrundlaget, at man beregner kommuneskatteprocenten (indkomstskat).

Jo højere udskrivningsgrundlaget er, desto bedre muligheder er der for indtægter til kommunen via den personlige indkomstskat.

Beskatningsgrundlag

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme. Andelen er fastsat ud fra grundskyldens landsgennemsnitlige vægt i den kommunale beskatning. Beskatningsgrundlaget bruges blandt andet, når udligningen mellem kommunerne skal beregnes.

Udligningsordning

Udligning går ud på at mindske den økonomiske forskel mellem de danske kommuner. Hørsholm Kommune kan altså ikke beholde alle skatteindtægterne. Hørsholm Kommune bidrager med rundt regnet en tredjedel af kommunens skattepligtige indkomster.

Kommunerne er meget forskellige, når vi taler om indtægter og udgifter. Der er kommuner, der har mange børn, socialt belastede familier og mange ældre. Sådanne kommuner er tvunget til at bruge mange penge på servicetilbud fx dagpasning, skoler, familierådgivning og ældreboliger.

Andre kommuner kan have mange borgere i den erhvervsaktive alder, og de har derved ikke behov for så mange servicetilbud. Samtidigt med at beskatningsgrundlaget ofte vil være bedre.

Det er primært hovedstadskommunerne, som bidrager til ordningen, og udkantskommunerne som modtager bidrag.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...