Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Søg job eller uddannelse hos os Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent

Gå fremtiden i møde med en uddannelse, der er brug for – og bliv uddannet social- og sundhedsassistent i Hørsholm Kommune.

Social- og sundhedsassistenter har blik for helheden og kan tage ansvar. En af de vigtigste opgaver er den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling og sygdom. Som social- og sundhedsassistent får du ansvar for at koordinere plejeopgaver med andre faggrupper og udføre opgaver inden for grundlæggende sygepleje og rehabilitering af borgeren.

Om uddannelsen

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent varer ca. 2 år og 10 måneder og veksler mellem skoleforløb og praktik. Der kan forekomme forkortelser, hvis du får godskrivning for tidligere dokumenterede kompetencer. Du får løn under forløbet og er garanteret en praktikplads.

Uddannelsen veksler mellem fire skoleperioder på SOSU H og praktikperioder på et plejecenter, i hjemmeplejen, på et sygehus eller i psykiatrien. I praktikperioderne tilknyttes du en vejleder og i skoleperioderne en kontaktlærer. Efter uddannelsen bliver du autoriseret og kan arbejde med sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver hos ældre, syge eller handicappede mennesker, eller du kan arbejde i psykiatrien.

Efter uddannelsen, er der gode jobmuligheder i Hørsholm Kommune – eller du kan videreuddanne dig til fx sygeplejerske eller jordemoder.

Hvem søger vi?

Du er kvalificeret til uddannelsen, hvis du har gennemført Grundforløb 2 på en SOSU-skole, er uddannet social- og sundhedshjælper eller har været i gang med sygeplejerskeuddannelsen.

Derudover søger vi dig som:

  • er ansvarsbevidst
  • er god til at tale med og lytte til mennesker
  • er indstillet på at hjælpe andre med personlig hygiejne
  • kan sætte dig ind i andre menneskers situation
  • er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
  • er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde

Du får løn under uddannelsen

Du får løn både i teori- og praktikperioderne. Du kan søge om voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og inden for de seneste 4 år har haft 1 års relevant beskæftigelse mindst 24 timer ugentligt (ca. 22.000 kr. i 2022).

Efter- og videreuddannelse

Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, kan du videreuddanne dig til fx sygeplejerske eller jordemoder. Der er også mulighed for efteruddannelse inden for palliation, demens, sårpleje eller ledelse.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje