Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Kommunalbestyrelsen Regler for spørgetid før kommunalbestyrelsens møder

Regler for spørgetid før kommunalbestyrelsens møder

For at fremme dialogen mellem kommunens borgere og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i forbindelse med de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at stille spørgsmål.

Regler for spørgetid

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time.

Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder, september og oktober, op til et kommunalvalg.

Alle borgere, organisationer og erhvervsdrivende m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra Kommunalbestyrelsens egne medlemmer.

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.
Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne.
Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje