Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Kommunalbestyrelsen Vederlag

Vederlag

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Hørsholm Kommune får vederlag for deres arbejde i Kommunalbestyrelsen, i stående udvalg m.v.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vederlag

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov og i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Vederlagene kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 1. Borgmestervederlag.
 2. Vederlag til 1. viceborgmester.
 3. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen.
 4. Vederlag for medlemskab af stående udvalg.
 5. Vederlag for formandskab for stående udvalg.
 6. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år.
 7. Øvrige vederlag.

Vederlagene gennemgås i hovedtræk i teksten nedenfor.

 1. Borgmestervederlag

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag, der svarer til den enhver tid gældende lønramme 38 (skalatrin 51) i statens lønsystem. Vederlaget udgør pr. 1. januar 2022 884.968 kr. om året.   

 1. Vederlag til 1. viceborgmester

Vederlaget til 1. viceborgmesteren udgør 10 % af borgmestervederlaget svarende pr. 1. januar 2022 til 88.496 kr. om året.  

 1. Vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af borgmesteren, modtager et fast vederlag der pr. 1. januar 2022 lyder på 98.687 kr. om året for det kommunalpolitiske arbejde.  

 1. Vederlag for medlemskab af udvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde udvalgsvederlag for poster i Økonomiudvalget og de seks stående udvalg. I Hørsholm Kommune udgør udvalgsvederlaget pr. udvalgspost pr. 1. januar 2022 25.768 kr. om året.  

 1. Vederlag for formandskab for udvalg

Formændene for de fem stående udvalg: Byudviklingsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, samt Social- og Seniorudvalget får hver 23 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2022 svarende til 203.542 kr. om året. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget får 13 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2022 svarende til 115.045 kr. om året. Formanden og næstformanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag på henholdsvis 5 % og 3 % af borgmestervederlaget, pr. 1. januar 2022 svarende til henholdsvis 44.248 kr. og 26.549 kr. om året.  

 1. Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år

Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn på under 10 år, ydes et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, pr. 1. januar 2022 svarende til 15.269 kr. om året.  

 1. Øvrige vederlag

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal oplyse størrelsen af de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget i sidste kalenderår for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. I menupunktet "Offentliggørelse af vederlag for offentlige hverv”, kan du læse mere om dette.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de vederlag, de som kommunalbestyrelsesmedlemmer har modtaget for at varetage bestyrelseshverv i kommunale fællesskaber, i aktie- og anpartsselskaber eller andre privatretlige selskabsdannelser, hvortil de er udpeget af Kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen vedrører vederlag modtaget i kalenderåret 2022 for nuværende og afgåede kommunalbestyrelsesmedlemmer, der var medlemmer af kommunalbestyrelsen i perioden.

I 2022 har Ann Lindhardt (V) modtaget 17.238 kr. for bestyrelsesarbejde i Udbetaling Danmark, samt 33.750 kr. for bestyrelsesarbejde i PGU Pædagogernes Pension.

I 2022 har Caroline Christensen (C) modtaget 8.000 kr. for bestyrelsesarbejde i Museum Nordsjælland.

Borgmester Morten Slotved (C) har ønsket at oplyse om de vederlag og bestyrelseshonorarer, han modtog for året 2022:

Borgmestervederlag: 914.740 kr.
Bestyrelsesformand Norfors: 180.000 kr.
Bestyrelsesmedlem KOMBIT: 33.327 kr.
Bestyrelsesmedlem DANVA (udtrådt efter 2 måneder): 4.438 kr.
Næstformand Helsingør Kraftvarmeværk: 30.000 kr.
Repræsentantskab Movia (1 møde med halv diæt): 440 kr.
Bestyrelsesmedlem Udbetaling Danmark: 19.482 kr.
Bestyrelsesmedlem Erhvervsfremmestyrelsen: 95.068 kr.

Hørsholm kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje