Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Boliger for ældre og voksne med handicap Ældreboliger

Ældreboliger

Kommunen kan anvise almene ældreboliger. Boligerne skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har et særligt behov for sådan en bolig.

Bor du i Hørsholm Kommune og vil søge om bolig for ældre og handicappede, skal du følge et af nedenstående links.

Skal du bo alene i boligen, skal du vælge muligheden med "en ansøger".

Skal du bo med samlever/ægtefælle, skal du vælge muligheden med "flere ansøgere".

Vær opmærksom, at ved flere ansøgere skal du logge ind med Manuelt login.

Du vil ved ansøgningens begyndelse blive bedt om at indtaste medunderskrivers CPR-nr.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Visitationen mandag, tirsdag, torsdag og fredag (onsdag lukket) mellem kl. 9 og 12.

Kontakt Visitationen på telefon: 48 49 36 11

Til dig, der gerne vil have anvist en bolig

Du skal godkendes til en ældre- og handicap-venlig bolig. Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på følgende:

 • at genoptræning ikke kan forventes at bedre dit funktionsniveau væsentligt.
 • at din nuværende bolig er uhensigtsmæssig i forhold til dit handicap eller sygdom og ikke kan gøres egnet til dine behov.
 • at du bliver væsentligt mere selvhjulpen i en ældrebolig.
 • at adgangsforholdene til boligen er uhensigtsmæssige.
 • at du har behov for pleje og støtte, som ikke kan imødekommes i din nuværende bolig.
 • at din ægtefælle/samlever bor på tilstødende plejehjem.

Et visitationsudvalg fra kommunen afgør, om man er berettiget til at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig.

Boligerne anvises i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget.

Når du er godkendt til en ældrebolig, kan du ønske, hvilken bebyggelse du gerne vil bo i, men du kan ikke vælge et konkret bolignummer eller en bolig med en bestemt beliggenhed.

Hvis du får tilbudt en bolig i en ønsket bebyggelse, men ikke vil benytte tilbuddet, vil du blive slettet af ventelisten til en ældre- og handicapvenlig bolig. Du har mulighed for at ansøge igen efter et halvt år. Hvis du udelukkende ønsker at stå på venteliste til en bestemt bebyggelse, kan det betyde længere ventetid.

Hvis du får afslag på din boligansøgning, kan du søge igen, hvis der sker ændringer i din situation.

Venteliste og tildeling af boliger

Boligerne tildeles i forhold til ansøgningsdatoen.

Opprioritering på ventelisten kan ske i helt særlige situationer og vil indebære, at du samtidig skal søge om bolig i alle kommunens ældre- og handicapvenlige boliger og ikke kun et specifikt sted.

Ventelisten kan fraviges, hvis:

 • du ikke kan udskrives fra hospital eller midlertidig plads til din nuværende bolig.
 • du er synshandicappet og kan nå at flytte inden totalt synstab.
 • du flytter fra plejebolig til ældrebolig.
 • du ikke kan komme i bad eller på toilettet i din nuværende bolig.
 • du ikke er i stand til at komme ind og ud af din bolig med hjælp fra andre.
 • din ægtefælle/samlever bor på tilstødende plejehjem.

Huslejen fastsættes af DAB og varierer fra bolig til bolig. Desuden betaler du et acontobeløb for forbrug. 

I listen over boliger i Hørsholm, kan du via linket læse mere om boligerne, bl.a. husleje. Du kan også finde en oversigt over husleje i pjecen 'Boliger for ældre og handicappede' nedenfor.

Boligstøtte og beboerindskud

Der kan søges boligstøtte til alle ældreboliger. Boligstøtte søges i Udbetaling Danmark. 

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon: 70 12 80 63

Der kan også søges om lån til indskud.

Du søger om lån til beboerindskud i Borgerservice på rådhuset.

Læs mere

Læs mere om boligstøtte på borger.dk 

Læs mere om boligstøtte og lån til beboerindskud

Læs mere

Ældre- og handicapvenlige boliger (pjece)

Liste over ældreboliger

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje