Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Hjælp og støtte i hverdagen Hjemmepleje

Hjemmepleje

Du kan få støtte fra hjemmeplejen, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er i stand til at klare dig selv i hverdagen.

Når du søger om hjemmepleje, vil du få besøg af en medarbejder fra kommunen. Sammen vil I gennemgå, hvilke mål du har ift. at klare dig selv i hjemmet, og du vil få en individuel konkret vurdering af dit behov.

Du kan få støtte til personlig pleje som fx hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg m.v. samt til praktisk hjælp fx rengøring, indkøb, tøjvask og anrette mad.

Støtten gives med henblik på, at du kan blive så selvhjulpen som muligt i hverdagen.

Du kan frit vælge, om du vil have hjælp fra den kommunale leverandør eller fra en de private leverandører, som er godkendt af kommunen. Du kan også selv udpege en hjælper.

Både de private leverandører og den kommunale leverandør er forpligtiget til at efterleve det serviceniveau, Hørsholm Kommune har vedtaget.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitationen. 

Kontakt Visitationen:

Telefon: 48 49 36 11

E-mail: som-post@horsholm.dk 

Hjemmepleje

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm
Telefon: 48 49 41 99 

Telefontid hverdage:
Dagvagt: 07.30-10.00 og 13.00-14.00 (hverdage)
Aftenvagt: 15.30-16.00 (hverdage)

Bemærk! Når du ringer på hovednummeret, bliver du bedt om at trykke ind på det distrikt, du er tilknyttet.

Distrikt Rungsted (tryk 1)Distrikt Sophielund (tryk 2)Distrikt Rådhus (tryk 3)
Distrikt Aften/Nat (tryk 4)
Sygeplejeklinikkerne (tryk 5)
Hjemmesygeplejen (tryk 6)

Telefontid hverdage:
Sygeplejeklinikkerne: 09.00-14.00 (hverdage)
Sygeplejen: 9.00-10.00 og 14.00-14.30 (hverdage)

Øvrige kontaktoplysninger

Rungsted distrikt: rungsteddistrikt@horsholm.dk
Distriktsleder Heidi Børsch, telefon 23 62 28 65

Sophielund distrikt: sophielunddistrikt@horsholm.dk
Distriktsleder Heidi Stærk, telefon 23 62 63 39

Rådhus og nat distrikt: raadhusdistrikt@horsholm.dk
Distriktsleder Heidi Kiefer, telefon 23 62 28 52

Aften distrikt: aftennatdistrikt@horsholm.dk
Distriktsleder Dorthe Larsen, telefon 40 13 83 44

Akut hjælp

Ved behov for akut hjælp kontaktes vagtcentralen på telefon: 45 80 33 55 eller 1813.

Ved akut og kritisk sygdom: Ring 1-1-2

Leder af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og akutfunktionen

Angelica Pedersen, anpe@horsholm.dk, telefon: 20 59 42 24

Godkendte leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje:

Cura Pleje A/S

Telefon 70 23 19 95

Cura Plejes hjemmeside 

Din Særlige Pleje

Telefon 70 60 54 40

Din Særlige Plejes hjemmeside

Plejecentralen Breelteparken (kun ældreboligerne på Breelteparken)

Telefon 45 16 09 99

Plejecentralen Breelteparken

Godkendte leverandører af praktisk hjælp:

Grøn Rengøring

Telefon 45 80 42 58

Grøn Rengørings hjemmeside 

Smileyservice

Telefon 30 51 00 23

Smileyservices hjemmeside

Hvis du er visiteret til hjemmepleje, har du mulighed for selv at vælge din hjælper. Det kan være venner eller andre, som gerne vil give dig hjælpen. Det kan ske på to måder:

  • Personen bliver ansat af kommunen på samme vilkår som de kommunale sundhedsmedarbejdere. Det er fortsat kommunen, der har ansvaret for, at du får den rigtige hjælp, og at hjælpen udføres korrekt. Derfor skal den personlige hjælper godkendes af kommunen.
  • Du får udbetalt et tilskud af kommunen til at aflønne personen. Hermed er du arbejdsgiver og skal selv styre ansættelsesforholdet. Du har dog også mulighed for at overlade arbejdsgiveransvaret til andre, fx private foreninger eller pårørende. Du skal fortsat være arbejdsleder. Det er en betingelse for at anvende denne mulighed, at du får hjælp i mindst 20 timer om ugen.

Herudover kan kommunen beslutte at udbetale et tilskud direkte til den person, der passer dig. Dette kan kun lade sig gøre i særlige tilfælde, og kommunen vil vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at personen varetager plejen.

Læs mere

Læs mere om hjemmepleje i denne folder

Læs mere om brug af robotstøvsugere i denne folder

I kvalitetsstandarderne kan du læse mere om, hvad der indgår i den enkelte indsats, omfanget, krav til levering m.m. 

Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet

Serviceloven

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...