• Miljøbeskyttelsesloven åbner mulighed for at gribe ind overfor visse typer støj- og lugtgener, hvis kommunen vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere.
  • Forsøg selv at løse problemet ved at tale med naboen/virksomheden der generer, inden du sender en klage.
  • Klager modtages ikke anonymt, da den påklagede har ret til at vide hvem der har klaget.

Gener og dine klagemuligheder