Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Spildevand og kloak Kloak

Kloak

Læs om tilslutning til offentlig kloak, midlertidig tilslutning, kloakplaner og mere

Inde på din egen grund har du som grundejer selv ansvaret for at vedligeholde kloakken.

Husk, at kun autoriserede kloakmestre må udføre arbejde på kloakken.

Læs mere

Den offentlige kloak i Hørsholm ejes og drives af spildevandsselskabet Novafos A/S.

Du skal kontakte Novafos, hvis du vil:

  • tilslutte dit hus til den offentlige kloak.
  • høre om priserne på tilslutning til kloak og afledning af spildevand.
  • se hvor den offentlige kloak ligger (kloakkort).

Ændringer i dit private kloaksystem, som ændrer sammensætningen eller mængden af dit spildevand, kræver, at du ansøger om en tilslutningstilladelse hos Hørsholm Kommune. Du skal ansøge via Byg og Miljø.

Novafos 

Ansøg om tilslutningstilladelse via Byg og Miljø

Hvis du bygger om, kan du få brug for midlertidigt at aflede ekstra spildevand til kloaksystemet. Fx, hvis du opstiller en skurvogn, eller hvis der er behov for at pumpe vand fra en byggeplads.

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du midlertidigt gerne vil tilslutte til kloaksystemet. Som regel er det din entreprenør, der ansøger.

Læs mere om spildevands- og kloakforhold

Ved nybyggeri, gennemgribende renovering og udmatrikulering skal der søges om særskilt tilslutningstilladelse til offentlig kloak.

Vær opmærksom på, at ejendommens spildevand skal tilsluttes korrekt i forhold til typen af kloakering i området (separat eller fælles kloakering). Tilslutning skal udføres af autoriseret kloakmester.

Tilslutning til offentlig kloak og evt. betaling af tilslutningsbidrag ved byggemodning og udmatrikuleringsprojekter aftales med spildevandsforsyningsselskabet Novafos A/S.

Læs mere om spildevands- og kloakforhold

Når du bliver tilsluttet offentlig kloak, betaler du et engangsbeløb i form af et tilslutningsbidrag til Novafos.

Herudover betaler du løbende et afledningsbidrag til Novafos for den mængde spildevand, du leder til kloakken og renseanlægget. Vandafledningsbidraget beregnes ud fra dit vandforbrug.

Priserne fremgår af Novafos' hjemmeside

Hvis du har brug for at finde planer for den offentlige kloak, kan du finde dem på Novafos hjemmeside.

Novafos

Hvis du har brug for at finde planer for din egen grund, kan du finde dem i kommunens byggesagsarkiv eller kontakte Center for By og Miljø.

Hørsholm Kommunes byggesagsarkiv

Skriv en mail til Center for By og Miljø: bom-post@horsholm.dk  

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje