Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Før du søger byggetilladelse, skal du undersøge følgende

Før du søger byggetilladelse, skal du undersøge følgende

Før du søger byggetilladelse, skal du undersøge følgende

Skal jeg søge byggetilladelse?

Om du skal søge byggetilladelse eller blot anmelde aktiviteten til kommunen, afhænger af hvad du skal lave.

Skal jeg søge byggetilladelse?

Om du skal søge byggetilladelse eller blot anmelde aktiviteten til kommunen, afhænger af hvad du skal lave.

Lokalplaner og byplanvedtægter, hvilken gælder for min ejendom?

Find en lokalplan

Er der ikke en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen der gælder for din ejendom.

Læs mere om lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter, hvilken gælder for min ejendom?

Find en lokalplan

Er der ikke en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det kommuneplanen der gælder for din ejendom.

Læs mere om lokalplaner og byplanvedtægter

Fredet eller bevaringsværdigt?

Læs mere om dit hus er bevaringsværdigt på vores side om Fredning og bevaring

Fredet eller bevaringsværdigt?

Læs mere om dit hus er bevaringsværdigt på vores side om Fredning og bevaring

Hvad gælder for min ejendom?

Du kan få et samlet overblik over, hvad der måtte gælde for din ejendom, ved at anvende vores samlede kort.

Her kan du klikke forskellige temaer til og fra og dermed fx se lokalplaner, beskyttede områder eller højdekurver. 

Følgende love bør du kontrollere på kortet:

 • Naturbeskyttelsesloven, som fastsætter bl.a. beskyttelseslinjer omkring skove, søer, åer, kirker, fortidsminder og langs strande.
 • Lokalplaner
 • By/landzone

Vi anbefaler derfor, at du slår følgende temaer til i kortet:

 • Beskyttede områder (alle temaer)
 • Byplanlægning (alle temaer)

Derudover kan følgende lag være relevant:

 • Matrikel
 • Miljø, her er muligt at se jordforurening som kommunen har kendskab til. Ingen registrering er dog ingen garanti for, at der ikke er forurening på grunden
 • Byggesager, her er det muligt se hvilke byggesager der ligger i byggesagsarkivet
 • Højdekurver
 • Varmeplan

Kort over Hørsholm Kommune fra NetGis

Hvad gælder for min ejendom?

Du kan få et samlet overblik over, hvad der måtte gælde for din ejendom, ved at anvende vores samlede kort.

Her kan du klikke forskellige temaer til og fra og dermed fx se lokalplaner, beskyttede områder eller højdekurver. 

Følgende love bør du kontrollere på kortet:

 • Naturbeskyttelsesloven, som fastsætter bl.a. beskyttelseslinjer omkring skove, søer, åer, kirker, fortidsminder og langs strande.
 • Lokalplaner
 • By/landzone

Vi anbefaler derfor, at du slår følgende temaer til i kortet:

 • Beskyttede områder (alle temaer)
 • Byplanlægning (alle temaer)

Derudover kan følgende lag være relevant:

 • Matrikel
 • Miljø, her er muligt at se jordforurening som kommunen har kendskab til. Ingen registrering er dog ingen garanti for, at der ikke er forurening på grunden
 • Byggesager, her er det muligt se hvilke byggesager der ligger i byggesagsarkivet
 • Højdekurver
 • Varmeplan

Kort over Hørsholm Kommune fra NetGis

Byggesagsarkiv - Find alle afsluttede byggesager

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en verserende byggesag på ejendommen.

Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk

Byggesagsarkiv - Find alle afsluttede byggesager

Find byggesager og tegninger af afsluttede byggeprojekter i byggesagsarkivet

Kommunens byggesagsarkiv er digitaliseret og byggesagerne er offentligt tilgængeligt når de er afsluttede.

Du kan se i BBR om der er en verserende byggesag på ejendommen.

Du kan hente en BBR-meddelelse på ois.dk

Dispensationer - hvordan ansøger jeg?

Hvis du ønsker at bygge eller starte et projekt, der ikke opfylder de regler lovgivningen udstikker, det vil sige bestemmelserne i lokalplan eller byplanvedtægt og Bygningsreglementet, så kan du søge dispensation.

Sådan søger du dispensation

Når du søger eller anmelder dit byggeprojekt i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, vil du undervejs blive bedt om at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til relevante bestemmelser i lokalplan(er) og byplanvedtægt(er).

Dispensationsansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke bestemmelser der søges om dispensation fra, samt en motiveret begrundelse for hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Derefter vil kommunen tage stilling til, om der kan udstedes en dispensation for byggeriet. 

Behandling af ansøgning om dispensation

Det er dit ansvar at oplyse om det byggeprojekt, du har sendt ind, kræver en dispensation. 

Dispensationsansøgninger vil øge sagsbehandlingstiden betragteligt. Kommunen vil som oftest skulle foretage nabohøring, behandle eventuelle høringssvar, og sagen skal måske drøftes politisk.

Dispensationsafgørelsen afhænger af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Indsigelser, der måtte komme i forbindelse med en eventuel nabohøring, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Sagen kan eventuelt efterfølgende blive forelagt for Miljø- og Planlægningsudvalget, som vil afgøre sagen. 

Meddelelse af en dispensation afhænger altid af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Du har ikke krav på at få dispensation, når du søger om den.

Dispensationer - hvordan ansøger jeg?

Hvis du ønsker at bygge eller starte et projekt, der ikke opfylder de regler lovgivningen udstikker, det vil sige bestemmelserne i lokalplan eller byplanvedtægt og Bygningsreglementet, så kan du søge dispensation.

Sådan søger du dispensation

Når du søger eller anmelder dit byggeprojekt i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, vil du undervejs blive bedt om at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til relevante bestemmelser i lokalplan(er) og byplanvedtægt(er).

Dispensationsansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke bestemmelser der søges om dispensation fra, samt en motiveret begrundelse for hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Derefter vil kommunen tage stilling til, om der kan udstedes en dispensation for byggeriet. 

Behandling af ansøgning om dispensation

Det er dit ansvar at oplyse om det byggeprojekt, du har sendt ind, kræver en dispensation. 

Dispensationsansøgninger vil øge sagsbehandlingstiden betragteligt. Kommunen vil som oftest skulle foretage nabohøring, behandle eventuelle høringssvar, og sagen skal måske drøftes politisk.

Dispensationsafgørelsen afhænger af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Indsigelser, der måtte komme i forbindelse med en eventuel nabohøring, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Sagen kan eventuelt efterfølgende blive forelagt for Miljø- og Planlægningsudvalget, som vil afgøre sagen. 

Meddelelse af en dispensation afhænger altid af Team Bygs, og i nogle tilfælde af Miljø- og Planlægningsudvalgets, vurdering af den enkelte konkrete sag.

Du har ikke krav på at få dispensation, når du søger om den.

Byggesagsgebyr: kr. 858,- pr. time (2024)

Hørsholm Kommune opkræver gebyr for behandling af byggesager. Det gælder både ved tilladelse, afslag, og hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Ved forhåndsdialog på maksimalt en halv time opkræves der ikke gebyr. Byggesagsgebyret beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på et minut.

Taksten for byggeprojekter, der er omfattet af byggeloven, er 858 kr. pr. time i 2024.

Hvad tæller med i byggesagsgebyret

Kommunen opkræver gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

Der registreres tid, fra ansøgningen er indsendt, til sagen er afsluttet. Der registreres også tid, hvis det fx er nødvendigt at sende en mangelskrivelse til ansøger. Vi anbefaler derfor at indsende et så fyldestgørende materiale som muligt. 

Vær opmærksom på, at der takseres for sagsbehandlingstid ved enhver henvendelse, hvad enten det er fra din rådgiver eller dig selv.

Hvordan indkræves byggesagsgebyret

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelse (eller afslag).

Gebyret for sager, der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater.

 • Rate 1 forfalder, når der gives tilladelse, og omfatter den tid, der er brugt indtil udstedelsen af tilladelsen.
 • Rate 2 forfalder, når byggesagen afsluttes, og omfatter det arbejde, der ligger efter tilladelsen.

Opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug sker med hjemmel i byggelovens § 28.

Læs mere om loven på bygningsreglementet.dk

Læs mere om byggesagsgebyr

Byggesagsgebyr: kr. 858,- pr. time (2024)

Hørsholm Kommune opkræver gebyr for behandling af byggesager. Det gælder både ved tilladelse, afslag, og hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Ved forhåndsdialog på maksimalt en halv time opkræves der ikke gebyr. Byggesagsgebyret beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på et minut.

Taksten for byggeprojekter, der er omfattet af byggeloven, er 858 kr. pr. time i 2024.

Hvad tæller med i byggesagsgebyret

Kommunen opkræver gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

Der registreres tid, fra ansøgningen er indsendt, til sagen er afsluttet. Der registreres også tid, hvis det fx er nødvendigt at sende en mangelskrivelse til ansøger. Vi anbefaler derfor at indsende et så fyldestgørende materiale som muligt. 

Vær opmærksom på, at der takseres for sagsbehandlingstid ved enhver henvendelse, hvad enten det er fra din rådgiver eller dig selv.

Hvordan indkræves byggesagsgebyret

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelse (eller afslag).

Gebyret for sager, der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater.

 • Rate 1 forfalder, når der gives tilladelse, og omfatter den tid, der er brugt indtil udstedelsen af tilladelsen.
 • Rate 2 forfalder, når byggesagen afsluttes, og omfatter det arbejde, der ligger efter tilladelsen.

Opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug sker med hjemmel i byggelovens § 28.

Læs mere om loven på bygningsreglementet.dk

Læs mere om byggesagsgebyr

Forhåndsdialog - tag en indledende samtale med en byggesagsbehandler

Hvis du skal til at bygge, kan du bede om en forhåndsdialog.

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som fx principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, krævede dispensationer eller andre tilladelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold, ligesom der kan indgås aftaler om fx nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og Team Byg.

En forhåndsdialog kræver, at du ved, hvad du vil bygge, kan beskrive projektet og helst har tegnet de første skitser.

Når du er klar til en forhåndsdialog, skal du derfor sende en mail til By og Miljø: bom-post@horsholm.dk

Mailen skal indeholde:

 • En beskrivelse af, hvad du ønsker at tale om.
 • En råskitse af projektet.

Du vil så blive kontaktet af en byggesagsbehandler, som aftaler et møde med dig af en halv times varighed. Byggesagsbehandleren kan kun vejlede – og ikke rådgive. For egentlig rådgivning henvises til en privat rådgiver.

Jo bedre forberedt og afklaret du er, desto mere præcis kan vi svare – specielt, hvis du sender spørgsmålene på forhånd.

Det kan være en god ide at undersøge lokalplanen for området, private servitutter og det gældende bygningsreglement forud for forhåndsdialogen.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Forhåndsdialog - tag en indledende samtale med en byggesagsbehandler

Hvis du skal til at bygge, kan du bede om en forhåndsdialog.

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som fx principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, krævede dispensationer eller andre tilladelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold, ligesom der kan indgås aftaler om fx nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og Team Byg.

En forhåndsdialog kræver, at du ved, hvad du vil bygge, kan beskrive projektet og helst har tegnet de første skitser.

Når du er klar til en forhåndsdialog, skal du derfor sende en mail til By og Miljø: bom-post@horsholm.dk

Mailen skal indeholde:

 • En beskrivelse af, hvad du ønsker at tale om.
 • En råskitse af projektet.

Du vil så blive kontaktet af en byggesagsbehandler, som aftaler et møde med dig af en halv times varighed. Byggesagsbehandleren kan kun vejlede – og ikke rådgive. For egentlig rådgivning henvises til en privat rådgiver.

Jo bedre forberedt og afklaret du er, desto mere præcis kan vi svare – specielt, hvis du sender spørgsmålene på forhånd.

Det kan være en god ide at undersøge lokalplanen for området, private servitutter og det gældende bygningsreglement forud for forhåndsdialogen.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Sagsbehandlingstider

Vi har i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider, idet vi modtager rigtig mange sager. Der går i gennemsnit 5-6 måneder fra indsendt ansøgning til tilladelse.

Nedenstående er de vejledende sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiderne indeholder tiden fra din sag er fuldt oplyst til endelig tilladelse.

 

Sagstype

  Servicemål

Byggetilladelse til enfamiliehus, herunder tilbygning, ombygning og sekundære bygninger samlet over 50 m2 

  9 uger

Planlovsforespørgsel (fx fortolkning af lokalplan)

  4 uger

Byggelovsforespørgsel (fx fortolkning af bygningsreglement)

  4 uger

Byggetilladelse til etagebyggeri og erhvervsbyggeri

  12 uger

Simple erhvervssager

  4 uger

Nedrivningstilladelse

  2 uger

Landzonetilladelse

  20 uger

Dispensation og helhedsvurdering

  20 uger

De viste sagsbehandlingstider er vejledende.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen, før den er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingstid - byggetilladelser

En byggetilladelse er omfattende, og der er ingen fast tidsfrist for behandlingen af sagen. Har du en kompliceret byggesag, kan vi anbefale, at du aftaler en tidsplan med Team Byg.

Den tid vi bruger til behandling af din sag er bl.a. afhængig af følgende forhold:

 1. byggeaktiviteten set over længere tid
 2. mangler i ansøgningsmaterialet
 3. eventuelle dispensationer.

For ansøgninger med dispensationer, og hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation i form af beskrivelse og tegninger, kan der forventes længere sagsbehandlingstider.

Det er ansøgers ansvar at indsende nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger.
Ansøgninger med fyldestgørende oplysninger afkorter sagsbehandlingstiden væsentligt.

Sagsbehandlingstider

Vi har i øjeblikket forlængede sagsbehandlingstider, idet vi modtager rigtig mange sager. Der går i gennemsnit 5-6 måneder fra indsendt ansøgning til tilladelse.

Nedenstående er de vejledende sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiderne indeholder tiden fra din sag er fuldt oplyst til endelig tilladelse.

 

Sagstype

  Servicemål

Byggetilladelse til enfamiliehus, herunder tilbygning, ombygning og sekundære bygninger samlet over 50 m2 

  9 uger

Planlovsforespørgsel (fx fortolkning af lokalplan)

  4 uger

Byggelovsforespørgsel (fx fortolkning af bygningsreglement)

  4 uger

Byggetilladelse til etagebyggeri og erhvervsbyggeri

  12 uger

Simple erhvervssager

  4 uger

Nedrivningstilladelse

  2 uger

Landzonetilladelse

  20 uger

Dispensation og helhedsvurdering

  20 uger

De viste sagsbehandlingstider er vejledende.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen, før den er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingstid - byggetilladelser

En byggetilladelse er omfattende, og der er ingen fast tidsfrist for behandlingen af sagen. Har du en kompliceret byggesag, kan vi anbefale, at du aftaler en tidsplan med Team Byg.

Den tid vi bruger til behandling af din sag er bl.a. afhængig af følgende forhold:

 1. byggeaktiviteten set over længere tid
 2. mangler i ansøgningsmaterialet
 3. eventuelle dispensationer.

For ansøgninger med dispensationer, og hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation i form af beskrivelse og tegninger, kan der forventes længere sagsbehandlingstider.

Det er ansøgers ansvar at indsende nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger.
Ansøgninger med fyldestgørende oplysninger afkorter sagsbehandlingstiden væsentligt.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje