Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Dagtilbud Kombinationstilbud

Kombinationstilbud

Hvis du har et pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

Et kombinationstilbud giver dig mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje) med et tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes almindelige arbejdstid.

Du skal kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige arbejdstid på minimum 10 timer om ugen.

Læs mere

Et kombinationstilbud giver jer som familie mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje) med et tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er en ordning, hvor I som forældre indgår aftale med en privat børnepasser (fleksibel passer) om at passe jeres barn uden for den almindelige åbningstid.

I bestemmer selv, hvem der skal passe jeres barn, og ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair.

I skal selv udbetale løn til jeres børnepasser.

Hvis børnepasseren bliver syg, skal I som forældre sørge for pasningen af jeres barn.

Hørsholm Kommune indhenter børneattest på børnepasseren i forbindelse med godkendelsen af ordningen.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser, som du skal opfylde.

Læs mere om privat pasningsordning

Der kan kun ydes støtte til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.

For at kunne gøre brug af et kombinationstilbud skal I som familie kunne dokumentere, at I har et arbejdsbetinget pasningsbehov på minimum 10 timer ugentligt – fx på grund af skæve arbejdstider – uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Medmindre du er enlig forsørger, er det begge forældre, som skal have et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov på minimum 10 timer uden for den almindelige åbningstid.

Timerne skal opgøres som et gennemtsnit over en periode på mindst 4 uger.

Kommunen kan stikprøvevis bede om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet er korrekte. 

I skal hver måned sende dokumentation for jeres udgift til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales.

Den fleksible pasningsordning skal godkendes af Hørsholm Kommune, inden pasningen starter.

 

Ansøgning om kombinationstilbud samt dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov uden for normal åbningstid fremsendes til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole.

Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft to måneder efter ansøgningstidspunktet.

Når vi har modtaget ansøgningen, vil I blive kontaktet af Center for Dagtilbud og Skole for en aftale om et besøg.

Forældrene, barnet og børnepasseren skal være til stede under besøget.

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Center for Dagtilbud og Skole føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Ansøg om kombinationstilbud på borger.dk

 

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du give kommunen skriftlig besked med mindst fire ugers varsel.

Du skal skrive til Center for Dagtilbud og Skole via Digital Post.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje