Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Dagtilbud Privat pasningsordning

Privat pasningsordning

Du kan søge om tilskud til en privat passer til dit barn fra barnet er 24 uger, og frem til barnet bliver 3 år.

En privat pasningsordning er primært baseret på en aftale mellem forældrene og en barnepasser, hvor forældrene fungerer som arbejdsgivere.

Det indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning ved sygdom og ferie.

Det betyder også, at barnepasseren kan opsige aftalen om pasning af barnet, ligesom der ikke er regler om forældreindflydelse.

Samtidig er der færre pædagogiske krav, der skal overholdes, eksempelvis skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan. 

Du kan benytte ordningen, fra dit barn er 24 uger, og frem til barnet bliver 3 år.

Ordningen omfatter også børn, der allerede er optaget i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution), hvis du ønsker at udmelde dem.

Der gives ikke tilskud til au-pair.

Læs mere

Du skal som forælder være bosat i Hørsholm Kommune for at få udbetalt tilskud.

Aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning skal godkendes af Hørsholm Kommune, der efterfølgende fører tilsyn med pasningsordningen.

Tilskuddet kan tidligst gives fra dit barn er 24 uger.

Ansøgningen kan godkendes fra den førstkommende 1. eller 16. i måneden og kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Ja, men ved deltidspasning under 37 timer om ugen nedsættes tilskuddet pr. barn forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Du skal være opmærksom på, at tilskuddet til en privat pasningsordning erstatter en dagtilbudsplads. 

Hvis du ønsker at afbryde den bevilgede tilskudsperiode til privat pasning, er der mulighed for at søge og booke en plads i dagtilbud i Hørsholm Kommune efter reglerne om pladsbooking.

Læs mere om pladsanvisningen 

Du skal kunne dokumentere, at du har udbetalt løn til den private passer.

Udfyld nedenstående blanket og upload den på den digitale pladsanvisning senest den 15. i hver måned i den givne måned, der ydes tilskud til. 

Hvis du ikke uploader blanketten, vil tilskuddet for den efterfølgende måned blive tilbageholdt, indtil dokumentationen er uploadet.

Tilskuddet udbetales fast én gang om måneden og indsættes på din NemKonto. 

Tilskuddet udbetales forud, og bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden. 

Blanket til dokumentation for forældrebetaling - privat passer

Den digitale pladsanvisning

Læs mere om tilskuddets størrelse

Kommunens konkrete afgørelse om bevilling af tilskud kan indbringes for Det Sociale Nævn, jf. retssikkerhedslovens § 60.

Klage over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen, kan alene indbringes for kommunen.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...