Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Dagtilbud Pasning af egne børn

Pasning af egne børn

Læs om mulighederne for at få tilskud til at passe dit eget barn i op til 1 år.

Forældre med børn i alderen fra 10 måneder til 3 år har mulighed for at vælge tilskud til pasning af egne børn i en periode fra 6 måneder til 1 år. 

Læs mere

Der er en række betingelser, for at du kan få tilskuddet:

 • Du skal have bopæl i Hørsholm Kommune. 
 • Du kan kun få tilskud til fra dit barn er 10 måneder og frem til barnet bliver 3 år.
 • Du kan få tilskuddet i en periode på minimum 6 måneder og maksimalt i et år.
 • Du kan ikke modtage tilskuddet, hvis du samtidig modtager offentlig overførselsindkomst, eller hvis du har arbejdsindtægt.
 • Der kan maksimalt ydes tre tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
 • Tilskuddet gives ikke med tilbagevirkende kraft.
 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud, samtidig med at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.
 • Du skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.
 • Du skal have opholdt dig i landet i 7 ud af de sidste 8 år.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. 

Du kan samlet modtage tilskud i minimum 6 måneder og maksimum 12 måneder pr. barn.

Perioden kan deles i to sammenhængende perioder mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

I 2024 er tilskuddet 6.824 kr. pr. måned og udbetales månedligt bagud. 

Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Da der ikke er tale om en lønindkomst, men overførselsindkomst, beregnes der ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ligeledes heller ikke feriepenge.

Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud.

Børn, der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat og økonomisk friplads.

Du må gerne få udbetalt feriepenge samtidigt med, at du modtager tilskud. Du må godt modtage tilskud under ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at du selv passer barnet under udlandsopholdet.

Hvis dit barn allerede er indskrevet i et dagtilbud, skal du være opmærksom på, at dit barn skal udmeldes rettidigt efter Hørsholm Kommunes gældende regler om udmelding, inden du kan modtage tilskuddet.

Læs mere om pladsanvisningen

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje