Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Skole Mere om Skole

Mere om Skole

Læs mere

Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde.

Elever som har valgt anden skole end distriktsskolen er ikke berettigede til gratis transport.

Hørsholm Kommune yder fri befordring til skoleelever efter følgende afstandskriterier:

  • 2½ km 0. til og med 3. klasse
  • 6 km i 4.-6. klasse
  • 7 km i 7.-9. klasse
  • 9 km i 10. klasse

Kørslen er om morgenen inden skoledagens start og efter skoledagens ophør.

Elever, der har kortere vej til skolen, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Det er ikke muligt at medbringe cykler og ej heller kammerater på turen.

Hørsholm Kommune følger reglerne for befordring af elever i henhold til Folkeskolelovens §26.

Skriv en mail til Center for Dagtilbud og Skole for at høre mere:

E-mail: dos-post@horsholm.dk 

Ved skoleindskrivning er den maksimale klassekvotient 24 elever. Klassekvotienter mellem 24 og 28 elever optages efter godkendelse fra Centerchefen for Dagtilbud og Skole. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag i 1.-9. klasse.

Hørsholms Kommunalbestyrelse har vedtaget, at børn fra andre distrikter og kommuner kan optages, i folkeskolen, hvis der er under 24 elever i en klasse.

Alle børn i Hørsholm Kommune er tilknyttet en af vores fire folkeskoler i forhold til skoledistrikterne, men har mulighed for at vælge en anden skole efter reglerne om frit skolevalg.

Du kan du søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i Hørsholm eller i en anden kommune.

Hvis dit barn får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i SFO, hvis der er en SFO, og hvis der er plads.

Vejledning af elever i folkeskolen sker på hver enkelt skole i tæt samarbejde mellem UU-vejleder, klasselærer og skolens ledelse.

 

Publikationer for folkeskoleområdet

Styrelsesvedtægt Hørsholm Kommunes skolevæsen

Inklusionsstrategi

Rammenotat - Fremtidens skole i Hørsholm

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje