Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og ledighed Overblik over økonomi, når du er ledig eller syg

Overblik over økonomi, når du er ledig eller syg

Få overblik over økonomiske ydelser og læs mere om blandt andet dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller sygedagpenge.

Dagpenge

Du kan få dagpenge, hvis du er ledig og:

 • har været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • har tilmeldt dig Jobnet. Du skal tilmelde dig første dag, du er ledig.
 • står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger job.

Du skal kunne sige ja til alle tre punkter.

Derudover skal du for at få dagpenge:

 • have arbejdet i mindst 52 uger inden for de seneste tre år (hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen).
 • have arbejdet i mindst 34 uger inden for de seneste tre år (hvis du er deltidsforsikret i a-kassen).
 • have arbejdet som selvstændig mindst 52 eller 34 uger afhængig af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen.

Kontakt din a-kasse for mere information.

Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie på anden måde.

For at få kontanthjælp skal du opfylde følgende betingelser:

 • du er fyldt 30 år.
 • du har været ude for en social begivenhed, for eksempel alvorlig sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse.
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv eller din familie for eksempel ved alvorlig sygdom eller arbejdsløshed.
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke længere bliver forsørget af andre grundet for eksempel skilsmisse.
 • dit behov kan ikke dækkes af andre ydelser så som arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

Læs mere om ansøgning om kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år, og du ikke har en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp.

For at få uddannelseshjælp skal du opfylde følgende betingelser:

 • du er under 30 år
 • du har ikke en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. 
 • du har været ude for en social begivenhed, for eksempel alvorlig sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse.
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv eller din familie for eksempel ved alvorlig sygdom eller arbejdsløshed.
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke længere bliver forsørget af andre grundet for eksempel skilsmisse.
 • dit behov kan ikke dækkes af andre ydelser så som arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.

Når du søger uddannelseshjælp, får du et såkaldt uddannelsespålæg. Det betyder, at du bliver pålagt at skulle tage en uddannelse, så du kan forsørge dig selv.

Læs mere om uddannelseshjælp på borger.dk

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du har boet lovligt i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år og opfylder beskæftigelseskravet, kan du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere integrationsydelse. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

 • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv.
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre.
 • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Læs mere om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Sygedagpenge

Du kan søge om sygedagpenge, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller hvis du er kommet til skade.

Læs mere om sygedagpenge

Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i fleksjob.

Du kan få ledighedsydelse:

 • i perioden fra du bliver godkendt til fleksjob, til du starter i fleksjob
 • hvis du bliver ledig fra dit fleksjob
 • når du holder ferie og er ledig
 • når du holder ferie, er ansat, men endnu ikke har optjent ret til løn under ferie.

Læs mere om ledighedsydelse på borger.dk

Førtidspension

Førtidspension er en pension, du kan søge, hvis din arbejdsevne er nedsat, så du ikke er i stand til at forsørge dig selv – heller ikke i fleksjob.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

Dog kan personer i alderen 18 til 39 år få tilkendt førtidspension i særlige tilfælde.

Bliver du godkendt til førtidspension, får du som udgangspunkt førtidspension, indtil du når alderen for folkepension. Førtidspension er det, man kalder en varig ydelse.

Læs mere om førtidspension på borger.dk

Seniorpension

Du kan få seniorpension, hvis du:

 • højst har seks år til folkepensionsalder
 • højst kan arbejde 15 timer om ugen i det job, du senest har haft
 • har arbejdet mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Dog færre timer, hvis du er eller har været ansat i fleksjob.

Læs mere om seniorpension på borger.dk

Delpension

Delpension er for dig, der gerne vil gå ned i tid, men ikke ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet.

Du kan få delpension, hvis du:

 • er født før 1959
 • bor og arbejder i Danmark
 • har nået delpensionsalderen
 • ikke har fået eller kan få efterløn. Du kan godt få delpension, hvis du opnår ret til efterløn på et senere tidspunkt. 
 • har fået opgjort din pensionsformue.

Læs mere om delpension på borger.dk

Økonomisk tilskud (enkeltydelse)

I særlige tilfælde kan du søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:
 • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

På borger.dk kan du læse mere om, hvad du kan søge hjælp til, hvordan du ansøger, og om hvilke ting du kan søge tilskud til:

Økonomisk tilskud fra kommunen

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje