De to brugerråd repræsenterer tilsammen over 70 foreninger og 6 oplysningsforbund.

Både Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet er høringsråd i forhold til budgettet på området samt i forhold til andre væsentlige forhold på kultur- og fritidsområdet i Hørsholm.