Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Brugerråd

Brugerråd

Hørsholm Kommune har to brugerråd på kultur- og fritidsområdet: Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet

De to brugerråd repræsenterer tilsammen over 70 foreninger og 5 oplysningsforbund.

Både Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet er høringsråd i forhold til budgettet på området samt i forhold til andre væsentlige forhold på kultur- og fritidsområdet i Hørsholm.

Læs mere om begge råd herunder.

Hvis du gerne vil læse referater fra før 2023, kan du kontakte Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk.

Fra og med 2023 udarbejder rådet på egen hånd sine dagsordener og referater.

Brugerråd

Rådet repræsenterer fritids- og kulturområdet i Hørsholm Kommune.

Rådet blev etableret på baggrund af et interessentmøde den 11. januar 2012. Rådet er et høringsorgan og bliver hørt i forbindelse med kommunens Folkeoplysningspolitik, kommunens budget for området samt kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Alle rådets medlemmer sidder i en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode, dog med den forskel, at rådet tiltræder den 1. april i det år, hvor kommunalbestyrelsen tiltræder den 1. januar.

Repræsentanter for ’øvrige kulturelle foreninger’ og ’de selvorganiserede’ vælges på et åbent møde blandt de fremmødte borgere. Rådets øvrige repræsentanter udpeges blandt de foreninger, som de hver især repræsenterer.

Præsentation af Fritids- og Kulturrådet i Hørsholm Kommune

Rådet består af repræsentanter for:

Hørsholm Idrætsråd
Michael Esmann (formand), Hørsholm Usserød Idrætsklub, m.esmann@gmail.com

Skole- og daginstitutionsområdet
Afventer ny repræsentant

Brugere i vandsportsklubber
Niels Ryhding (næstformand), Rungsted Roklub, niels@ryhding.dk

Brugere af Idrætsparkens udendørsanlæg
Katja Loran, Hørsholm Usserød Idrætsklub, katja.loran@hui-fodbold.dk  

Brugere af Skøjtehallen
Anders Budtz-Olsen, Rungsted Ishockey Klub, budtz-olsen@live.dk

Brugere af Hørsholmhallen og Idrætsbygningen
Patrick Mortensen, Hørsholm Basketball Klub, patrick.mortensen@79ers.dk 

Brugere af Svømmehallen, skoler og øvrige faciliteter i kommunen
Jan Hove, Hørsholm Svømmeforening, jhove1969@gmail.com

Brugere af ketcherhallerne og udendørs tennisanlæg
Anker Blauenfeldt, Hørsholm Senior Idræt, fm@hsid.dk 

Brugere af øvrige udendørsanlæg
Afventer ny repræsentant

 

Referater fra Fritids- og Kulturrådet 2023 og 2024

Referat af møde den 07.05.24

Referat af møde den 03.04.24

Referat af møde den 03.10.23

Referat af møde den 04.09.23

Referat af møde den 24.01.23

 

Referater fra Idrætsrådet 2023

Referat af møde den 13.09.23

Referat af møde den 17.01.23

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...