Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Præsentation af Fritids- og Kulturrådet i Hørsholm Kommune

Præsentation af Fritids- og Kulturrådet i Hørsholm Kommune

Rådet blev etableret på baggrund af et interessentmøde den 11. januar 2012. Rådet er et lovpligtigt høringsorgan og bliver hørt i forbindelse med kommunens Folkeoplysningspolitik, kommunens budget for området samt kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Alle rådets medlemmer sidder i en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode dog med den forskel, at rådet tiltræder den 1. april i det år, hvor kommunalbestyrelsen tiltræder den 1. januar.

Rådets opgave er at inspirere, diskutere og kommentere sager af fælles interesse, d.v.s. spørgsmål om situationen for de kulturelle foreningerne og fritidslivet i Hørsholm, herunder situationen for voksenundervisning, kunst- og musikudøvelse, interessebetonet virksomhed osv. samt medvirke ved fordelingen af de midler afsat til folkeoplysning og andre kulturelle formål.

Rådet består af repræsentanter for:

Øvrige kulturelle foreninger:
Jerry Ritz (formand), Hørsholm Kulturelle Samvirke, telefon 45 86 66 55/40 15 64 55, mail jerryritz@live.dk 

De selvorganiserede:
Fie Smith (næstformand), telefon 71 70 80 60, mail as@jazzchild.dk 

Kunstforeningerne:
Kjeld Sivertsen, Aktiv Kunst, telefon 49 14 04 87, mail ingksivertsen@gmail.com 

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn:
Hans Christian Bjerg, telefon 45 86 18 28, mail hcbjerg@post.tele.dk 

De folkeoplysende forbund (aftenskoler):
Jørgen Eirfeldt, LOF Øresund, telefon 51 55 01 01, mail jorgeneirfeldt@gmail.com 
Bernadette Follmann, FOF Nordsjælland, telefon 21 39 70 17, mail bfo@fof.dk 

Spejdergrupper og friluftsforeninger:
Isabelle Bock, Spejderne, telefon 42 29 22 82, mail isabelle.bock@gmail.com 

Præsentation af Rådets medlemmer for perioden 2022-2025 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...