Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Lokaleregulativ

Lokaleregulativ

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg

Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Hørsholm Kommune efter nærmere bestemmelser. Målet er en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune.

Der kan som udgangspunkt ikke tildeles faste lokaler. Det vil sige, at en forening ikke kan lægge beslag på et lokale i fuldt omfang.

Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm

Borgere og foreninger bosiddende/hjemhørende i Hørsholm Kommune kan vederlagsfrit låne lokaler, haller og udendørs anlæg.

Borgere og foreninger udenfor Hørsholm Kommune kan leje lokaler, haller og udendørs anlæg.

 

Reglerne er trådt i kraft den 1. juni 2007 og erstatter tidligere lokaleregulativ for Hørsholm Kommune af 18. april 1994 med seneste rettelser 1. januar 2000. Nærværende lokaleregulativ er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2007.  Revideret 22. juni 2015.

Læs mere om regler for udlån herunder:

 • Alle lokaler, gymnastiksale og haller på kommunens skoler
 • Rådhushallen
 • Hørsholm Hallen
 • Hallen på Rungsted Gymnasium
 • Mødelokaler i Idrætsparken
 • Udendørs anlæg i Idrætsparken
 • Foreningshuset Rungstedvej
 • Frennehus
 • Mødelokaler og Lilletrommen i Kulturhus Trommen.

Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med el, varme og rengøring samt den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

I Kulturhus Trommen er der mulighed for at tilkøbe udstyr (mikrofoner mm.) samt personale. Kontakt Trommen på trommen@horsholm.dk. Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Hørsholm Kommunes ordensreglement (bilag 1) skal til enhver tid efterfølges.

De enkelte skoler afgør selv, hvorvidt skolens lokaler må benyttes til (private) fester og i givet fald under hvilke forhold. Alle andre lokaler eller haller må som udgangspunkt ikke benyttes til private eller foreningsmæssige fester.

Virksomheder kan leje kommunale lokaler til fx møder og medarbejderarrangementer. Borgere og foreninger, der bruger kommunale lokaler til kommercielle aktiviteter kan ligeledes leje kommunale lokaler.

Ved leje af lokaler betales gældende takst (takster 2024, lokaleleje side 5). 

Vejledning ved leje af lokaler i Kulturhus Trommen:

1. book lokalet i kommunens lokalebookingsystem

2. Send en mail til Kulturhus Trommen på asi@horsholm.dk og informer om jeres cvr.nr., hvilket lokale I har booket, hvilken dato og tidspunkt på dagen lokalet er booket

3. Efter brug af lokalet modtager du en faktura på lejen 

 

Der gælder forskellige prioriteringsrækkefølger for de forskellige lokaliteter i Hørsholm Kommune. Lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal som udgangspunkt anvises før anden anvisning. Borgere bosat i Hørsholm Kommune prioriteres forud for borgere bosat uden for Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommunes skoler og Rådhushallen

 1. Hørsholm Musikskole.
 2. Godkendte foreninger.
 3. Oplysningsforbund.
 4. Ikke godkendte foreninger / non-profit aktiviteter.
 5. Kommercielle aktiviteter.

I den lille gymnastiksal på hver skole har oplysningsforbundene som udgangspunkt højere prioritet end de godkendte foreninger.

Hørsholm Hallen, Rungstedhallen og mødelokaler i Idrætsparken

 1. Godkendte foreninger.
 2. Kommercielle aktiviteter.
 3. Ikke godkendte foreninger / non-profit aktiviteter.
 4. Oplysningsforbund.

I Multisalen har oplysningsforbundene højere prioritet end de ikke godkendte foreninger på hverdage frem til kl. 16.

Foreningshuset Rungstedvej og Frennehus 

 1. Oplysningsforbund/Godkendte foreninger.
 2. Hørsholm Kommune.
 3. Ikke godkendte foreninger/non-profit aktiviteter.
 4. Kommercielle aktiviteter.

Mødelokaler og Lilletrommen i Kulturhus Trommen

 1. Kulturhus Trommen.
 2. Hørsholm Kommune.
 3. Kommercielle aktiviteter.
 4. Oplysningsforbund (Kulturhus Trommen har ret til at afbooke et ikke-kommercielt arrangement med 3 ugers varsel).
 5. Godkendte foreninger (Kulturhus Trommen har ret til at afbooke et ikke-kommercielt arrangement med 3 ugers varsel).
 6. Ikke godkendte foreninger / non-profit aktiviteter (Kulturhus Trommen har ret til at afbooke et ikke-kommercielt arrangement med 3 ugers varsel).

Idrætshallen på Rungsted Gymnasium

 1. Rungsted Gymnasiums egne aktiviteter.
 2. Godkendte foreninger.
 3. Oplysningsforbund.
 4. Ikke godkendte foreninger / non-profit aktiviteter.

Lokaler og haller i Hørsholm Kommune fordeles både ud fra prioriteringsrækkefølgen for de enkelte lokaliteter og ud fra princippet om præcedens. Hvis en forening eller et oplysningsforbund er øverst på prioriteringslisten for en lokalitet, gælder præcedensprincippet. Hvis en forening eller et oplysningsforbund derimod er placeret længere nede på prioriteringslisten for en lokalitet, gælder præcedensprincippet kun såfremt, der ikke er andre foreninger eller oplysningsforbund med højere placering på prioriteringslisten, der ønsker det pågældende lokale på det pågældende tidspunkt.  

Det er som udgangspunkt muligt at låne/leje lokaler hverdage kl. 16.00-23.00 og weekender kl. 8.00-23.00, såfremt de primære brugere ikke selv benytter dem. Mødelokalerne og Lilletrommen i Kulturhus Trommen kan lånes i tidsrummet 8.00 – 23.00. Lokaler i Kulturhus Trommen kan efter aftale og ved betaling af gældende takster anvendes udover dette tidsrum.

Bemærk at Kulturhus Trommen har ret til at afbooke et ikke-kommercielt arrangement i bibliotekets mødelokaler samt i Lilletrommen med 3 ugers varsel såfremt der skulle komme et betalende arrangement.

Ved fordeling af tid i skolernes gymnastiksale og i Rådhushallen, Hørsholm Hallen, Rungstedhallen og hallen på Rungsted Gymnasium er omklædning med i den tildelte tid. Omklædningsrummet skal forlades, når den tildelte tid udløber, så der kan låses på det gældende tidspunkt.

Såfremt der ikke er planlagt renoveringsarbejde i skoleferierne, kan lokalerne også benyttes i ferierne. Ved henvendelse oplyser Kultur og Idræt om renoveringsarbejde. Bemærk at foreninger, der afholder sommerferieaktiviteter i kommunens lokaler, har fortrinsret til disse lokaler i sommerferien.  

Ved henvendelse til henholdsvis kommunens skoler og Idrætsparken, kan der træffes aftale om lån eller leje af lokaler til midlertidig overnatning.

Alle godkendte foreninger og oplysningsforbund har fået tildelt et brugernavn, som svarer til deres e-mail, som skal bruges ved booking af lokaler via Hørsholm Kommunes hjemmeside www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking. Andre brugere skal også benytte samme indgang til at booke lokaler, ved at oprette sig selv som bruger.

Fristen for sæsonbooking annonceres på kommunens hjemmeside samt meldes ud via mail i løbet af foråret til de faste brugere. Enkeltbookinger kan foretages løbende for indeværende skoleår.

Sæsonbooking

Hvis en tildelt sæson-booking ikke anvendes, er brugeren ansvarlig for at slette bookingen under sin profil i lokalebooking systemet senest 14 dage efter starttidspunktet. Ikke brugte tider eller tider, der ikke afbookes betyder, at foreningen eller oplysningsforbundet mister præcedensretten til tiden i den følgende sæson. Tilladelsen til at benytte lokaler og udendørs anlæg kan efter skriftligt varsel inddrages, hvis skolernes ’flyvere’ (skolebetjente) gentagne gange konstaterer, at en forening eller et oplysningsforbund ikke udnytter de tildelte tider i rimeligt omfang, eller hvis reglerne for brugen af lokalerne ikke overholdes.  

Enkeltbooking

Afbooking skal ske gennem Hørsholm Kommunes bookingsystem senest 1 døgn før den reserverede tid. Sker dette ikke kan Kultur og Idræt opkræve gebyr af betalende brugere.

 • Alle, der færdes i kommunens bygninger og på udendørs anlæg, skal vise almindeligt hensyn.
 • Brugerne er ansvarlige for ro og orden og er erstatningspligtige ved beskadigelse af bygninger, inventar, installationer, anlæg m.v.
 • Eventuelt særlige regler for enkelte lokaler, fx faglokaler, skal efterkommes af brugerne.
 • Henstillinger (fx fra skoleinspektør eller teknisk servicemedarbejder/skolebetjent) skal omgående efterkommes af brugerne.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Der skal til enhver tid være en ansvarlig leder over 18 år til stede i de tildelte lokaler.
 • Eventuelle mangler og/eller beskadigelse af lokale og/eller materiel skal skriftligt meddeles de enkelte skoler, Idrætsparken (haller og lokaler i Idrætsparken samt Rådhushallen), Kultur og Idræt (lokaler i Fritidshuset) og Hørsholm Bibliotek (mødelokaler på biblioteket samt Lilletrommen).
 • Vin, spiritus og alkoholiske drikke må ikke nydes i de kommunale lokaler. De enkelte skoler kan give dispensation. Der gælder specielle regler for lokaler i Kulturhus Trommen.
 • Lokalerne overtages til det anførte starttidspunkt med lokalernes normale inventarop­stilling.
 • Brugerne er ansvarlige for, at borde og stole sættes på plads ved arrangementets/­undervisningens ophør. Papir og andet affald skal ryddes op. Vinduer skal være lukkede og haspede, og lyset skal være slukket.
 • Arrangementet/undervisningen skal slutte så lokalerne kan forlades indenfor den tildelte tidsfrist. Overholdes dette ikke, kan man blive opkrævet betaling.
 • Parkering af biler må ikke være til gene for naboer eller øvrige trafikanter. Parkering i skolegård er ikke tilladt. Såfremt parkeringsforbud på adgangsveje ikke overholdes, vil retten til brug af tildelte lokaler blive inddraget.
 • Brugerne/lånerne bedes drage omsorg for, at eventuelle tilskuere overholder ordens-og parkeringsregler.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje