Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og sygdom Sundhed og forebyggelse Demens

Demens

Her kan du læse om tilbud til borgere med demens og deres pårørende.

Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen. Dette medfører ændringer i dømmekraft, følelser og personlighed og påvirker hukommelse, koncentration, sprog og orienteringsevne.

Demens er ikke en naturlig følge af alderdom.

Demenssygdommene bliver kaldt "de pårørendes sygdom". Den demensramte føler sig ikke altid selv generet af symptomerne. Derfor er det vigtigt, at de pårørende medvirker til, at den demensramte bliver undersøgt for sygdommen.

I Hørsholm Kommune kan vi tilbyde

Har du mistanke om demenslignende symptomer hos dig selv eller dine pårørende, og er du borger i Hørsholm Kommune, kan du kontakte demenskoordinatoren.

Demenskoordinatoren giver råd og vejledning om hukommelsesproblemer og demens. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Du kan forvente at få:

  • en samtale, der tager udgangspunkt i din livssituation og i dine udfordringer
  • hjælp til at afklare din problemstilling eller mistanke om demens
  • råd til hvordan du håndterer dine bekymringer
  • svar på spørgsmål om demens
  • støtte til at søge yderligere viden eller hjælp.

Du er altid velkommen til at ringe, så vi kan aftale en tid.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

Formålet med tilbuddet er at give rådgivning og støtte i et netværk af ligestillede, hvor man kan tale med andre pårørende til borgere med demens, som oplever noget tilsvarende, samt udveksle viden og erfaringer.

Der er en demenskoordinator tilstede, som kan bidrage med svar på spørgsmål, samt give rådgivning og støtte.

Der er mulighed for at lave en individuel aftale med demenskoordinatoren, hvis der er ønske herom.

Kontakt demenskoordinatoren, hvis du gerne vil være med i en pårørendegruppe.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

Tilbuddet består af besøg af demenskoordinatoren i borgerens hjem eller andet efter aftale.

Tilbuddet gælder borgere, der nydiagnosticerede eller har haft en demensdiagnose i længere tid, og som har brug for støtte og vejledning på grund af hukommelsesproblemer.

Kontakt demenskoordinatoren, hvis du gerne vil arrangere støtte og vejledning i hjemmet.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

Kammerhuset er Hørsholm Kommunes tilbud til borgere med behov for støtte.

Du kan blive visiteret, hvis du har behov for vedvarende tilsyn og pleje i dagtimerne - eventuelt som aflastning af rask ægtefælle/samboende.

Du kan blive visiteret til Kammerhuset 1-5 dage om ugen. Dette bliver vurderet i samråd med Visitationen, Kammerhusets personale, hjemmeplejen og eventuelt dine pårørende. Der kan være venteliste.

Hvordan søger jeg?

Kontakt Visitationen

Telefon: 48 49 36 11

Mandag-fredag kl. 9.00-12.00.

Læs mere om Kammerhuset

Har du mistet en pårørende med demens, kan du få 1-2 besøg af demenskoordinatoren.

Kontakt demenskoordinatoren, hvis du gerne vil arrangere et besøg.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Helsingør og Hørsholm Kommuner samarbejder om undervisning til pårørende.

På kurset får du blandt andet viden om sygdommen og om, hvordan du bedst kan mestre vanskelige situationer og forandringer i hverdagen.

Der er også mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation og professionelle.

Der er fire moduler, og tilmeldingen gælder modulerne samlet.

Kontakt demenskoordinatoren, hvis du gerne vil deltage i undervisning.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

E-mail: hen@horsholm.dk

Læs mere om undervisning til pårørende

Træningen foregår på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm to gange ugentligt.

Kontakt demenskoordinatoren eller Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, hvis du gerne vil deltage i træning.

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen, kan træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Kontakt:

Demenskoordinatoren, Helle Nielsen:

Telefon: 48 49 36 90

E-mail: hen@horsholm.dk 

Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm 

Telefon: 48 49 86 02

Relevante links

Alzheimerforeningen
Alzheimerforeningen er for alle, der er berørt af demens. 

Nationalt videnscenter for demens
Nationalt Videnscenter for Demens arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens.

DemensNet
Få rådgivning og støtte hos Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien.

Det Nationale Sorgcenter
Det Nationale Sorgcenter arbejder for at aftabuisere sorg og hjælper sorgramte, så sorgen ikke risikerer at ødelægge livet.

Kontakt

Demenskoordinator Helle Nielsen

Træffes mandag til torsdag kl. 09.00-11.00.

Telefon: 48 49 36 90

E-mail: hen@horsholm.dk 

Visitationen

Telefon: 48 49 36 11

E-mail: som-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...