Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Miljøkrav og -tilladelser

Miljøkrav og -tilladelser

Læs mere

Du skal have en miljøgodkendelse, inden du må anlægge eller påbegynde din virksomhed, hvis den forurener betydeligt.

Det er ikke blot jordforurening, men også forurening i form af støj, røg og lugt, og hvis sin virksomhed opbevarer olie, kemikalier o.l.

Du kan læse mere om, hvilke typer virksomhed der skal miljøgodkendes i bilag 1 og i Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

Du ansøger gennem statens ansøgningsportal Byg og Miljø.

Hvis du har spørgsmål til miljøgodkendelse eller udvidelse af en eksisterende miljøgodkendelse, så kontakt Center for By og Miljø hos Hørsholm Kommune.

Kontakt Hørsholm Kommune på telefon: 48 49 00 00

Ansøg om miljøgodkendelse hos Byg og Miljø

Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed 

Skal du rive ned eller bygge nyt, er der nogle ting, du skal være opmærksom på i forhold til kloak.

Læs mere om spildevand og kloak

Ved valg af maskiner, arbejdsmetoder og ved indretningen af byggepladsen skal der tages hensyn til støv, støj og vibrationer, så omgivelserne bliver generet mindst muligt.'

Midlertidige aktiviteter, der frembringer støj, støv eller vibrationer, skal anmeldes til Hørsholm Kommune senest 14 dage, før aktiviteten påbegyndes.

Vær opmærksom på, at bygge- og anlægsaktiviteter skal overholde følgende støjgrænser:

Støj

Mandag-fredag kl. 7-18 og lørdag kl. 8-14: 70 dB(A)

I øvrige tidsrum må støj ikke overstige 40 dB(A), og I må ikke hamre, banke, bruge trykluftværktøj, vinkelsliber, af- og pålæsse stenmaterialer og lignende.

Vibrationer

Mandag-fredag kl. 7-18: 85 dB (KBvægtet accelerationsniveau)

I øvrige tidsrum følger grænseværdi for vibrationer grænserne for støj.

Støv

Der findes ingen objektive grænseværdier for støv, men i praksis vurderes det som værende en gene, hvis der er synlige spor fra støv hos nabo, fx støv på vinduer, vasketøj mv.

Bemærk, at asbestholdigt støv aldrig er acceptabelt, heller ikke på egen grund.

Anmeld midlertidig aktivitet   

Læs Miljøforskrift for støjende og støvende aktiviteter

Hvis du skal flytte jord, skal du anmelde det til kommunen, hvis det drejer sig om:

  • forurenet jord
  • jord fra områdeklassificerede ejendomme (på nuværende tidspunkt er alle byzoneområder i Hørsholm Kommune omfattet af områdeklassificeringen)
  • jord fra offentlig vej
  • jord fra en ejendom med kendt/kortlagt forurening
  • jord fra et modtageanlæg for jord

Læs mere om jordflytning

Anmeld jordflytning via Jordweb

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje