Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervstilladelser Alkoholbevilling

Alkoholbevilling

Hvis du vil servere alkohol med en alkoholvolumen på 2,8% eller højere, skal du have en alkoholbevilling.

Du skal søge om alkoholbevilling gennem en ansøgningsblanket, som du kan hente hos Nordsjællands Politi.

Hvis du gerne vil forny din alkoholbevilling, skal du også gøre det gennem en ansøgningsblanket, som du kan hente hos Nordsjællands Politi.

Hvis ansøgeren ikke selv skal varetage den daglige drift, eller hvis der er tale om et selskab/forening, skal der også søges om godkendelse af bestyrer.

Hvis du ønsker tilladelse til at holde åbent udenfor den almindelige lukketid (frem til kl. 02:00), eller hvis du ønsker tilladelse til udeservering, skal det fremgå i ansøgningen.

Nordsjællands Politis hjemmeside for alkoholbevilling

Læs mere

Der er en række lovmæssige krav, hvis du som person vil søge om alkoholbevilling:

 • Du skal være mindst 21 år, dog kun 18 år, hvis du er uddannet i branchen.
 • Du må ikke være umyndig eller under værgemål.
 • Du må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Du må ikke være straffet for forhold, der indebærer risiko for misbrug af erhvervet.

Derudover vurderes bl.a. din evne til på forsvarlig vis at drive restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling og dine økonomiske forhold.

I interessentskaber (I/S) eller kommanditselskaber (K/S) skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling.

Du skal søge om alkoholbevilling gennem en ansøgningsblanket, som du kan hente hos Nordsjællands Politi.

Ansøgning om alkoholbevilling for personer

Der er en række lovmæssige krav, hvis du som selskab eller forening vil søge om alkoholbevilling:

 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være mindst 21 år, dog kun 18 år, hvis de er uddannet i branchen.
 • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være umyndige eller under værgemål.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være straffet for forhold, der indebærer risiko for misbrug af erhvervet.

Derudover vurderes bl.a. ansøgers evne til på forsvarlig vis at drive restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling og økonomiske forhold.

Du skal søge om alkoholbevilling gennem en ansøgningsblanket, som du kan hente hos Nordsjællands Politi.

Ansøgning om alkoholbevilling for selskaber

Når du har sendt din ansøgning, behandler Nordsjællands Politi den og sender sagen med indstilling videre til Hørsholm Kommune.

I Hørsholm Kommune har økonomiudvalget delegeret kompetencen til at give alkoholbevilling, godkende bestyrere og give tilladelse til udvidet åbningstid efter kl. 02:00 til administrationen.

Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger, kan du skrive til Center for Politik, Personale og IT: pol-post@horsholm.dk 

Alkoholbevilling gives højst for 8 år ad gangen. Det er restauratørens ansvar selv at ansøge om ny alkoholbevilling i god tid inden udløbet.

Alkoholbevilling kan begrænses og betinges bl.a. under hensyn til oplysningerne i ansøgningen om erfaring med restaurationsdrift og de økonomiske forhold for ansøger og for virksomheden, beliggenhed og virksomhedskonceptet.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...