Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Fritvalgsleverandør på hjemmeplejeområdet

Fritvalgsleverandør på hjemmeplejeområdet

Ønsker din virksomhed at levere personlig og praktisk hjælp som fritvalgsleverandør i Hørsholm Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt.

Virksomheder kan ansøge om at levere enten praktisk hjælp eller praktisk hjælp og personlig pleje.

Kontraktgrundlaget, som består af en kontrakt samt 7 bilag, findes her:

Kontrakt (skal udfyldes af Kommunen og Leverandøren)

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Bilag 2: Rehabilitering i Hørsholm Kommune

Bilag 3: Samarbejdet om borgeren

Bilag 4: Krav til leverandørens medarbejdere

Bilag 5: Retningslinjer for brug af og dokumentation i omsorgssystem

Bilag 6: Databehandleraftale (Skal udfyldes af Kommunen og Leverandøren)

Bilag 7: Fakturering og betaling

Forhåndsgodkendelse

For at ansøge om forhåndsgodkendelse skal I udfylde kontaktoplysninger i kontrakten samt afkrydse, hvilke indsatser I ønsker at levere. Dette gøres ved at rekvirere kontrakten i word-format hos Sundhed og Omsorg, udfylde den og indsende den til Hørsholm Kommune.

Derudover skal godkendelsesbilag A (Nøgletalsformular), B (Tro og love-erklæring) og C (Beskrivelse af virksomhedens evne til at udføre indsatser under kontrakten) udfyldes og indsendes sammen med den udfyldte kontrakt og dokumentation for at virksomheden har tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer. I kan også rekvirere bilagene på mail.

Rekvirer kontrakt og indsend sammen med bilag på mail: som-post@horsholm.dk  

 På baggrund af den fremsendte dokumentation, vurderer kommunen virksomhedens egnethed.

Godkendelse

Efter forhåndsgodkendelse skal virksomheden opfylde en række krav, inden virksomheden kan godkendes som fritvalgsleverandør.

Virksomheden skal:

  • stille en anfordringsgaranti på minimum 50.000 kr. (garantisummen skal justeres over kontraktperioden i henhold til leverandørens omsætning under kontrakten)
  • fremsende en serviceattest uden anmærkninger, der maksimalt er 6 måneder gammel (har leverandøren forfalden gæld, skal leverandøren dokumentere, at gælden ikke overstiger 50.000 kr.)
  • fremsende skattemæssigt årsregnskab
  • have sit informationsmateriale godkendt af Visitationen
  • have underskrevet bilag 6, databehandleraftale (Skal udfyldes af Kommunen og Leverandøren)
  • skal opkobles på kommunens elektroniske omsorgssystem.

Vær her opmærksom på at afsætte tid til indhentning af anfordringsgaranti og serviceattest.

Virksomheden får direkte svar om forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse.

Takster 2024

Udførte indsatser afregnes ud fra de til enhver tid gældende årlige beregnede og offentliggjorte fritvalgstakster.

Personlig pleje og praktisk hjælp udført efter §§ 83 og 83a afregnes på baggrund af tre timepriskategorier:

Takster 2024

IndsatsTidsrumGældende takst
Praktisk hjælp - hverdage dagtimer07.00-17.00426 kr.
Personlig pleje - hverdage dagtimer07.00-17.00493 kr.
Personlig pleje - hverdage aftentimer17.00-23.00605 kr.
Personlig pleje - lørdag, søndag og helligdage
07.00-23.00605 kr.


Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...