Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Daginstitution renoveres - børn og personale genhuses i pavilloner året ud

Daginstitution renoveres - børn og personale genhuses i pavilloner året ud

Daginstitutionen Jægerhuset skal have udskiftet og renoveret tagkonstruktionen i 2024. Børn og pædagogisk personale genhuses derfor midlertidigt i pavilloner ved det gamle rådhus på Ådalsparkvej.

Nye pavilloner til både vuggestue- og børnehavebørn

På arealet foran Rådhushallen på Ådalsparkvej er der netop blevet opstillet en lang række nye pavilloner, der fra slutningen af maj eller starten af juni skal huse godt 75 vuggestue- og børnehavebørn fra daginstitutionen Jægerhuset i Hørsholm. Bag pavillonerne etableres en legeplads og der opsættes hegn. 

Parkering til daginstitutionens pavilloner vil ske på parkeringspladsen foran rådhushallens nordside ud mod Ådalsparkvej, pladsen ved indgangspartiet til Ådalsparksvej 2 samt langs og bagved det gamle rådhus. Der forventes ikke parkeringsudfordringer, da der er gode pladsforhold. 

Genhusningen forventes at vare året ud og muligvis kort ind i 2025. 

Renovering af tag er en forsikringssag

Den midlertidige udflytning sker, fordi tagkonstruktionen på institutionens nuværende bygning på Sdr. Jagtvej i Hørsholm skal renoveres.  Forsikringsselskabet har derfor i samarbejde med Hørsholm Kommune, personalet og forældre valgt at genhuse børn og personale, da man ikke kunne forblive i de eksisterende bygninger under renoveringen. Renoveringen af taget er en forsikringssag, og genhusningen sker derfor som en del af det. 

For spørgsmål kontakt

Center for By og Miljø, Team Ejendom 
Slotsmarken 13. 2970 Hørsholm
Telefon 48 49 00 00 
E-mail: bom-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...