Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Nu sender politikerne Hørsholmstrategien i høring – hvad mener du?

Nu sender politikerne Hørsholmstrategien i høring – hvad mener du?

Kommunalbestyrelsen sender nu deres forslag til Hørsholm Kommunes nye plan- og udviklingsstrategi i høring, og alle borgere kan komme med kommentarer og ideer til planen. Der er dialogmøde den 22. januar i Kulturhus Trommen og høringen fortsætter til den 5. februar 2024.


Skal der være flere ladestandere til el-biler, flere cykelstier og mere vild natur i Hørsholm Kommune? Og hvordan skal digitale løsninger integreres i kommunens service på velfærdsområderne? Det er bare nogle af de spørgsmål, som besvares i Hørsholmstrategien, der nu er sendt i høring hos kommunens borgere.

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens forslag til, hvordan Hørsholm Kommune skal udvikle sig frem mod 2035. Både kommunens fysiske udvikling – hvor skal der bygges, hvor skal naturen have plads – og også udviklingen på velfærdsområderne. Derfor indeholder strategien syv indsatsområder, som er børn og unges hverdag, foreningslivet, byudvikling, klima og ressourcer, transport, handels- og bylivet og natur.

 

-Hørsholmstrategien er vores fundament, når vi styrer og prioriterer udviklingen af vores kommune. Så det er vigtigt, at borgerne har mulighed for at blive hørt og få deres synspunkter vendt, inden vi vedtager strategien, og jeg håber, at mange vil give deres besyv med, siger borgmester Morten Slotved (c)

 

Kombineret planstrategi og udviklingsstrategi
Alle kommunalbestyrelser i Danmark skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi med et 12- årigt sigte. Da Hørsholmstrategien både er en planstrategi - der styrer den fysiske udvikling af kommunen - og en udviklingsstrategi for de velfærdsområder, der i de kommende år særligt skal prioriteres - er det en samlet strategi, der nu er i høring.

 

Strategien tackler bl.a. Hørsholm Kommunes demografiske udfordringer: Det faldende antal borgere i den erhvervsaktive alder og den stigende andel af ældre over 80 år. Dette ønsker kommunalbestyrelsen at afhjælpe ved fx

 at udbygge og variere kommunens udbud af boliger, så der bliver flere og andre typer boliger til både studerende og seniorer, og dem midt imellem. Og i særdeleshed, så kommunen kan tiltrække nye børnefamilier.

 

-Vi vil rigtig gerne have flere borgere i den erhvervsaktive alder til Hørsholm så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance. Det vil vi blandt andet gøre ved at sikre et varieret udbud af forskellige boligformer og naturligvis også at holde hånden under, at vi fortsat har nogle af landets bedste skoler og dagtilbud. Ressourcestærke tilflyttere er det bedste fundament for at holde hånden under det gode liv, vi kender her i Hørsholm. Samtidig er det også vigtigt at slå fast at vi naturligvis også prioriterer vores ældre borgere, siger Morten Slotved. 

 

Åbent hus i Kulturhus Trommen den 22. januar

Som en del af høringen er der mulighed for at drøfte strategiens indhold og fremtidens Hørsholm med politikerne og kommunens medarbejdere mandag den 22. januar 2024 kl. 15-19 i Kulturhus Trommen.

 

Hørsholmstrategien er i offentlig høring fra d. 11. december 2023. Forslag og kommentarer kan indsendes via hjemmesiden frem til d. 5. februar 2024.

Indsend forslag og kommentarer her

FAKTA om Hørsholmstrategien

 

 

Illustration:

Illustrationstekst: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed er de vigtigste pejlemærker for udviklingen af Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje