Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta om Hørsholm Kommune Velkommen til Hørsholm

Velkommen til Hørsholm

Vi er en ambitiøs og veldrevet kommune med internationalt udsyn med knapt 25.000 borgere. Hørsholms skoler er kåret som Danmarks bedste, hvad angår trivsel og faglighed. Med direkte adgang til rekreative naturområder såsom skov, kyst, hav og egen havn, mener vi selv, at Hørsholm Kommune er det bedste sted at vokse op i Københavnsområdet. 

Vi er en ambitiøs og veldrevet kommune med internationalt udsyn med knapt 25.000 borgere. Hørsholms skoler er kåret som Danmarks bedste, hvad angår trivsel og faglighed. Med direkte adgang til rekreative naturområder såsom skov, kyst, hav og egen havn, mener vi selv, at Hørsholm Kommune er det bedste sted at vokse op i Københavnsområdet.

Hørsholm er et smukt og samlet byområde tæt på København med direkte adgang til unikke naturoplevelser. Hverdagen foregår i et lokalt, levende og trygt miljø med smukke omgivelser, der er helt sit eget. Hørsholm er godt forbundet med resten af Nordsjælland via togstrækningen Kystbanen, og Københavns centrum er kun en halv time væk.

Hørsholm er en veldrevet og ressourcestærk kommune, hvor kvalitet, udsyn og mentalt overskud præger hverdagen. Bymidten er attraktiv med mange indkøbsmuligheder, og vi har en række velbevarede kulturmiljøer, der giver atmosfære og trækker tråde tilbage til områdets plads i Danmarkshistorien.

Hørsholm har et særdeles rigt og varieret handelsliv og et meget aktivt fritidsliv, der giver kommunen en frisk puls. Sports- og fritidsfaciliteterne er i særklasse, og kulturlivet er aktivt med gode rammer og et stort udbud af oplevelser, bl.a. på Rungsted Havn, Arboretet, Kulturhus Trommen og Karen Blixen Museet. Her har borgere i alle aldre muligheder for at få en sund, interessant og aktiv hverdag.

Din guide til Hørsholm og Rungsted

Hørsholm er en af Danmarks tryggeste kommuner, hvor vi passer på hinanden. Det er nemt at komme rundt for børn og unge via gode og sikre forbindelser, ligesom det er nemt at komme til og fra arbejde – via, gode stiforbindelser, motorvejen eller Kystbanen – uanset om arbejdspladsen ligger lokalt eller længere væk.

Hørsholm tiltrækker højt kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland til de mange internationalt orienterede virksomheder i området, og områdets internationale skoler tager imod børn fra hele verden. Hørsholm Kommune gør også en dyd ud af løbende at tænke innovativt for at skabe en endnu bedre hverdag for vores børnefamilier og øvrige borgere.

Læs mere om ...

Hørsholm Kommunes historie har rødder i Kongernes Nordsjælland.

Kong Christian VI og hans dronning Sophie Magdalene indviede d. 14. maj 1739 det pragtfulde Hirschholm Slot, som blev opført i barokstil i årene 1730-44 af bygmester Lauritz de Thurah som sommerresidens for den kongelige familie. Slottet havde fire fløje i to etager og var omgivet af voldgrave. Det gik for at være et af Europas smukkeste slotte, ofte kaldet Nordens Versailles. Kong Christian 6. og Dronning Sophie Magdalene døde begge på slottet, hvorefter det i 1770 overgik til den skizofrene Kong Christian 7.

Set i lyset af indvielsen manglende kongen og dronningen kun én ting: En residensby, der skulle være en værdig baggrund for slottet, og som skulle befolkes af købmænd, håndværkere og andre, der kunne betjene hoffet.

Kongen var dog så ivrig efter at trække folk til Hørsholm, at de nye borgere blev lovet skattefrihed i hele 20 år, og for at fremme tilflytningen endnu mere, tilbød dronningen snart efter gratis byggegrund samt økonomisk støtte til alle, der ville bygge hus i byen. Eneste betingelse var, at der blev muret med rigtige mursten, og at der kom tegl på tagene - byen skulle så hurtigt som muligt blive en præsentabel slotsstad.

Alligevel gik det kun langsomt med byggeriet; selve Hørsholm by bestod knap nok af mere end et par snese huse, da Hirschholm Slot blev opgivet og revet ned i årene 1810-12.

I 1822-23 blev den gamle slotsholm i midten af Hørsholm Slotshave bebygget med Hørsholm Kirke – tegnet af arkitekt C. F. Hansen. Kirken er den dag i dag en meget populær kirke med mange forskellige tilbud til alle aldersgrupper.

Omkring år 1900 havde de forskellige dele af nutidens Hørsholm Kommune hver deres tydelige særpræg: Hørsholm var den lille provinsby, Vallerød den typiske danske landsby, i Rungsted lå badehotel og fashionable landliggervillaer tæt ved det lille fiskerleje. I Usserød lå arbejder- og funktionærboliger omkring klædefabrikken og udgjorde et selvstændigt industrisamfund.

I vort århundrede kom så den udvikling, der med rivende hast har skabt et helt nyt samfund. Hørsholm Kommune er blevet en del af Hovedstadsområdet, men alligevel har borgerne en klar følelse af, at den ikke er opslugt af Storkøbenhavn. Vi bor midt i naturen, men tæt på København.

Hørsholm Kommune vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er vores kerneopgave – og den skal vi lykkes med sammen med vores borgere. Det betyder, at vi lytter, faciliterer, og naturligt tager udgangspunkt i borgerens ønsker og perspektiver. 

Vi ønsker at skabe nogle relevante rammer for, at samarbejdet mellem administration, politikere og borgere kan blomstre. Derfor har vi 7 principper, som vi navigerer ud fra i opgaveløsningen, og vi har visualiseret de redskaber og metoder, som vi har til rådighed. 

Det gode borgersamarbejde er et resultat af grundig planlægning og effektvurdering. Den konkrete procestilrettelæggelse og samarbejdsform mellem borgere, politikere og administration vil altid være situationsbestemt og basere sig på en faglig vurdering, hvori også hensynet til ressourcer indgår.

Herunder kan du blive klogere på Hørsholm Kommunes 7 principper for borgersamarbejde samt læse mere om de mange samarbejdsformer, som vi gør brug af.

I Hørsholm Kommune har vi 7 principper for det gode borgersamarbejde:

Tydelig forventningsafstemning

Hørsholm Kommune ønsker forud for ethvert samarbejde at skabe klare og forventningsafstemte rammer for processen med borgerne.

Vi tror på, at det er afgørende for et godt samarbejde, at alle parter kender deres rolle i projektet eller på mødet og kender præmissen og formålet fra starten.

Alfa omega er at skabe et tydeligt billede af opgaven, således borgerne såvel som kommunen har en klar fornemmelse af næste skridt.

Klar beslutningskompetence

Det er altid Hørsholm Kommune, der har ansvaret og kompetencen til at træffe eller uddelegere beslutninger på baggrund af en vurdering af alle synspunkter i en sag. I forlængelse heraf skal det altid være klart, hvem der har beslutningskompetencen, og hvilket mandat borgerne har i sagen.

Vi anerkender den tid som borgere investerer i samarbejdet, og derfor gør vi meget ud af at fortælle borgerne, hvordan deres input bliver brugt. Vi tror på, at det forebygger misforståelser på den lange bane.

Viden og faglighed

Hørsholm Kommune står på et solidt fundament af viden, faglighed og datagrundlag, når vi gennemfører projekter i samarbejde med borgerne. Kommunens forvaltninger taler altid sammen for at sikre tværfagligheden, og sammen med borgernes ressourcer, tror vi på, at vi får skabt de bedst mulige velfærdsløsninger til gavn for alle.

Tidlig involvering

Hørsholm Kommune forpligter sig til at lytte til borgerne og til alle parter i en sag, og vi tror på at tidlig involvering er med til at styrke afsættet for et godt resultat. Tilrettelæggelsen af samarbejdet bliver tænkt ind fra starten og udgør en forudsætning for, at projektet bliver en succes.

Vi kommunikerer om projektets faser, så det er tydeligt for enhver med interesse i projektet, hvornår man har mulighed for at få sin stemme hørt.

Alle kan deltage

Hørsholms borgere skal opleve, at der gives reelle muligheder for at deltage i kommunens udvikling og engagere sig i debatter via kommunens tilgængelige kanaler. Man skal have praktisk mulighed for at deltage i dialogen, hvad end man ønsker at møde fysisk op til borgermøder eller deltage digitalt fra sofaen i de hjemlige rammer. Derfor møder vi borgerne, der hvor de er.

Respekt for hinanden

Vi har et fælles ansvar for at behandle hinanden med respekt. Vi tror på, at respekt baner vejen for ligeværdige relationer. Den ligeværdige relation fremmer den gode kommunikation, og på den måde får vi skabt en sund dialog mellem politikere, borgere og kommune.

God kommunikation

Hørsholms borgere skal opleve, at der gives de nødvendige og tilstrækkelige informationer om igangværende udviklingsprojekter i kommunen, så de har mulighed for at engagere sig. Vi kommunikerer bredt på flere kanaler for at imødekomme forskellige målgrupper.

I Hørsholm Kommune kommunikerer vi så tidligt, det er muligt under hensyntagen til lovgivning og ressourcer. Vi tror på, at kommunikation til tiden skaber handlerum, forebygger misforståelser og sparer ressourcer.

Vi bor midt i naturen - tæt på København

Hørsholm er et smukt og samlet byområde tæt på København med direkte adgang til unikke naturoplevelser.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...