Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Høringsportalen

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Ansøgning om kystbeskyttelse på Egtoftevej 10, 2950 Vedbæk

BEKENDTGØRELSE AF LOKALPLAN 180 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 5

Offentliggørelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

HØRING - Tilladelse til vandløbsrestaurering i Gedevadsrenden

AFGØRELSE om ikke VVM pligt for vandløbsrestaurering af Gedevadsrenden

Afgørelse om regulativ for Donse Å

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...