Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Rådgivning og hjælp til familier Svære ord, der er gode at kende

Svære ord, der er gode at kende

Hørsholm Kommune

Ifølge loven skal de voksne, der arbejder i Myndighedsteamet, undersøge det, hvis nogen er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. De skal finde ud af, om barnet eller den unge har brug for hjælp, og de skal hjælpe, hvis der er brug for det. 

Rådgiver

De mennesker i kommunen, der arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt, hedder rådgivere. Nogle gange kaldes de også for socialrådgivere eller sagsbehandlere.

Bisidder

Når du er til møde med kommunen, har du altid ret til at have en ”bisidder” med.

En bisidder er en person, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. En bisidder skal være over 15 år, og det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være fx en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, fx gennem BørneTelefonen eller Børns Vilkår.

Ring til Børnetelefonen: 11 61 11
Læs mere om Børnetelefonen

Ring til Børns Vilkår: 35 55 55 56
Læs mere om bisidning på Børns Vilkår

En sag

Man kan ”have en sag” i kommunen. Det er det, man kalder det, når rådgiveren fra kommunen følger med i, hvordan et barn eller en ung har det.

Det, som rådgiveren finder ud af, og som de skriver ned, kalder man også for ”en sag”. Det vil sige papirer eller filer på en computer med notater om, hvad forskellige personer har sagt, referater fra møder eller beslutninger, der er blevet taget. Sådan en sag kan også kaldes en journal.

Rettighed

Som barn og ung har du rettigheder, hvis du har en sag i kommunen. Du har fx ret til at blive spurgt, hvad du selv synes. Det er også en rettighed at have en bisidder med til møderne. Du har også ret til at se din egen sag. Det kalder man retten til aktindsigt. Du kan se mere om dine rettigheder i videoerne længere nede på siden eller hos BørneTelefonen.

Ring til Børnetelefonen: 11 61 11
Læs mere om Børnetelefonen

Inddragelse

At blive inddraget betyder, at man skal spørges – og at ens mening skal tælle med.

Hvis en rådgiver skal fnde ud af, hvordan et barn eller en ung har det, skal han eller hun altså tale med barnet eller den unge, og lytte til det, der bliver fortalt. 

Det kaldes også, at barnet eller den unge har ret til at blive hørt. Det betyder ikke, at man som barn eller ung altid selv kan bestemme, men at der altid skal lyttes til én.

Underretning

En underretning er, når nogen har skrevet eller ringet til kommunen for at fortælle, at de er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det.

Det kan fx være en lærer, der har lavet underretningen, men det kan også være et familiemedlem eller en nabo.

I Danmark har alle voksne pligt til at give besked til kommunen, hvis de er bekymrede for, at et barn eller en ung ikke har det godt.

Parter

De mennesker, en sag handler om, kaldes for parter. Parterne i en sag er næsten altid barnet eller den unge og de voksne derhjemme. Rådgiveren kan altid svare på, hvem der er parter i en sag.

Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Hvis en rådgiver skal undersøge, hvordan et barn eller en ung har det, foregår det i fere trin.

Det starter med en screening, hvor rådgiveren ser på de informationer, som fndes i sagen, og måske taler med barnet eller den unge og hans eller hendes forældre. Her prøver rådgiveren at fnde ud af, om der er noget, der skal undersøges nærmere. Hvis der er det, laver rådgiveren en afdækning.

Så holder rådgiveren måske et netværksmøde med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge og forældrene. Rådgiveren taler også mere med barnet eller den unge. Hvis der er brug for at undersøge mere om, hvordan barnet har det, kaldes det en børnefaglig undersøgelse. Så bruger rådgiveren mere tid på at tale med de voksne, der kender til barnet eller den unge.

Netværksmøde

På et netværksmøde mødes rådgiveren med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge. Det er fx familiemedlemmer, lærere fra skolen eller studiet og pædagoger fra fritids- eller ungdomsklubben. Nogle gange vil barnet eller den unge også være med til mødet sammen med sin bisidder.

Videoer

Vil du gerne vide, hvad det betyder at have en sag i kommunen, hvem du kan møde, og hvilke rettigheder du har? Så kan du se nogle korte film om det med Inge, som du måske kender fra Ultra Nyt.

Gå til videoerne på Youtube:

Afsnit 1: Til møde med kommunen: Hvorfor?

Afsnit 2: Når du skal tale med rådgiveren

Afsnit 3: Hvorfor vil rådgiveren vide, hvordan du har det?

Afsnit 4: Sådan finder rådgiveren ud af, hvordan du har det

Afsnit 5: Sådan kan hjælpen være

Afsnit 6: Hvad sker der bagefter?

Læs mere

Gå tilbage til hovedsiden:
Har du brug for hjælp fra en voksen?

Hvis du har spørgsmål til, hvad du kan få hjælp til, og hvordan det foregår, når du kontakter kommunen, kan du finde mange svar i:
Spørgsmål og svar

Hvis du gerne vil læse et eksempel på, hvordan det er at ringe til kommunen, kan du læse mere i:
Hvordan foregår det, når du ringer til os

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje