Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Skole Betaling og tilskud i dagtilbud og SFO

Betaling og tilskud i dagtilbud og SFO

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i dagtilbud eller SFO. Læs om takster og mulighed for at søge tilskud.

Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.

Hørsholm Kommune yder et tilskud på 75 % af de faktiske udgifter, som pladsen koster i dagpleje, vuggestue og børnehave. De resterende 25 % er den pris, du som forælder betaler (egenbetaling).

Du kan også søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning.

Læs mere

I 2023 koster en plads hos dagplejen 3.455 kr. om måneden inkl. frokost.

I 2024 koster en plads hos dagplejen 3.585 kr. om måneden inkl. frokost.

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Betalingen følger alene barnets alder. Det vil sige, at der for et barn til og med 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Der betales vuggestuepris til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

I 2023 koster en plads i vuggestuen 3.800 kr. om måneden.

I 2024 koster en plads i vuggestuen 3.925 kr. om måneden.

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Betalingen følger alene barnets alder. Fra 1. januar 2024 ændres tidspunktet, hvornår man går fra et vuggestuebarn til et børnehavebarn med en måned. Ændringen skyldes ny lovgivning om minimumsnormering. Det vil sige, at der for et barn til og med 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Der betales vuggestuepris til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

Tilskud i 2023

I 2023 koster en plads i børnehave 1.900 kr. om måneden.

I 2023 koster en plads i Skov- og Musikbørnehaven Koglerne 1.935 kr. om måneden.

Tilskud i 2024

I 2024 koster en plads i børnehave 1.960 kr. om måneden.

I 2024 koster en plads i Skov- og Musikbørnehaven Koglerne 2.014 kr. om måneden.

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Betalingen følger alene barnets alder. Fra 1. januar 2024 ændres tidspunktet, hvornår man går fra et vuggestuebarn til et børnehavebarn med en måned. Ændringen skyldes ny lovgivning om minimumsnormering. Det vil sige, at der for et barn til og med 3 år betales vuggestue-/dagplejepris, og for et barn over 3 år betales børnehavepris. Der betales vuggestuepris til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år. Betalingen er ikke afhængig af barnets placering i henholdsvis vuggestue- eller børnehavegruppe.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

I 2023 koster en plads i SFO:

 • Kommende 0. klasse i maj og juni: 1.971 kr. om måneden.
 • 0.-3. klasse: 1.971 kr. om måneden.
 • 4.-6. klasse: 980 kr. om måneden.

I 2024 koster en plads i SFO:

 • Kommende 0. klasse i maj og juni: 2.100 kr. om måneden.
 • 0.-3. klasse: 2.100 kr. om måneden.
 • 4.-6. klasse: 1.063 kr. om måneden

 

Juli måned er betalingsfri.

Der opkræves forud og betalingen er forfalden den 5. i måneden.

Der betales også for indmeldelse i institutionen under sygdom, ferie og lukkedage.

I Hørsholm Kommunes dagtilbud tilbydes frokostordning fra leverandøren Fru Hansens Kælder i de institutioner, der har valgt ordningen ved afstemning blandt forældre og bestyrelser. 

Frokostordningen gælder for en 2-årig periode, hvorefter der foretages ny afstemning.

Dagplejen er ikke omfattet, da maden her er inkluderet i ydelsen.

Følgende kommunale dagtilbud får mad leveret fra Fru Hansens Kælder:

 • Børnegården Alsvej  
 • Børnehuset Skovvænget
 • Jægerhuset
 • Løvehuset
 • Mariehøj
 • Regnbuen
 • Ulvemosehuset
 • Æblegården

Menuen består af varm mad 2 gange ugentligt og smør-selv mad med lune retter 3 gange ugentlig. Maden er ca. 75 % økologisk. Der serveres 1 glas mælk til måltidet. Maden leveres 2 gange ugentligt, og institutionen står for tilberedning og anretning.

Følgende kommunale dagtilbud har en forældrearrangeret madordning:

 • Hørsholm Børnegård
 • Solhuset

Bemærk, at Solhuset ikke har madordning pt. pga. genhusning.

Læs mere om Fru Hansens Kælder

Pris for frokostordning pr. 1. januar 2024

Den kommunale frokostordning er 100 % forældrebetalt og betalingen udgør 707 kr. om måneden for børn op til 3 år og 756 kr. om måneden for børn over 3 år.

Der kan bevilges økonomisk fripladstilskud til frokostordningerne.

Hørsholm Børnegård og Solhuset har begge forældrearrangeret madordning, hvor betalingen er 1.068 kr. pr. måned:

I Hørsholm Børnegård er beløbet fordelt på 674 kr. for frokost og 394 kr. for formiddag/eftermiddagsmad.

I Solhuset er beløbet fordelt på 711 kr. for frokost og 357 kr. for formiddag/eftermiddagsmad.

Beløbet på henholdsvis 394 kr. og 357 kr. vedrørende formiddag/eftermiddagsmad gives der ikke søskendetilskud eller økonomisk fripladstilskud til.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din husstandsindkomst ikke overstiger indkomstgrænsen for økonomisk friplads. Tilskuddet beregnes ud fra fripladsskalaen.

Du ansøger om økonomisk friplads via den digitale pladsanvisning. 

Du skal logge ind med MitID og gå ind på 'Min side', hvor du finder ansøgningen.

Bemærk, at ved varige ændringer i husstandens indkomst, skal du ansøge på ny, så du får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Læs mere:

Ansøg om økonomisk friplads i den digitale pladsanvisning

Læs om økonomisk fripladstilskud og fripladsskala

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO eller bliver passet privat (tilskud til privat pasning).

Der ydes ikke søskendetilskud til børn indmeldt i privatskole.

Du skal ikke søge om søskendetilskuddet, da vi beregner det automatisk. Priserne bliver beregnet således:

 • Hvis du har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
 • Hvis dine børn bliver passet privat, og du modtager tilskud til privat pasning, kan du få 85 % af ovenstående søskendetilskud. Der tages altid udgangspunkt i det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Det vil sige, at tilskuddet beregnes ved, at der først trækkes 50 % af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og derefter trækkes der 85 % af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Læs mere om søskendetilskud på borger.dk

Kommunen kan give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud eller SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud/SFO. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogiske fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud.

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra udtalelser, der indhentes fra dit barns dagtilbud/institution/SFO og andre relevante fagpersoner, som kender dit barn som fx sundhedsplejersker, familieafdelingen mv.

For at vi bedst muligt kan vurdere ansøgningen om socialpædagogisk friplads, er det vigtigt, at vi kan udveksle relevante oplysninger om barnets trivsel og udvikling samt jeres økonomiske situation.

Du ansøger ved at kontakte Center for Dagtilbud og Skole via Digital post. Skriv "Socialpædagogisk friplads" i emnefeltet.

Send Digital post til Hørsholm Kommune

Læs om socialpædagogisk fripladstilskud på borger.dk

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud eller SFO af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for pladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er Hørsholm Kommune, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud.

Du ansøger ved at kontakte Center for Dagtilbud og Skole via Digital post. Skriv "Behandlingsmæssigt friplads" i emnefeltet.

Læs om behandlingsmæssigt fripladstilskud på borger.dk

Hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning, kan du søge om tilskud til dette.

Tilskuddet bevilges i en periode fra den 1. eller 16. i måneden efter modtagelse af ansøgning og til den 15. eller sidste i måneden.

Du finder blanket til dokumentation på siden om Privat pasningsordning.

Ved deltidspasning under 37 timer om ugen nedsættes tilskuddet pr. barn i forhold til den tid barnet passes.

Tilskud til den private pasningsordning udgør 75% af de dokumenterede pasningsudgifter.

Der er dog en øvre grænse for, hvor meget der kan gives i tilskud:

Tilskud i 2023

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder: 7.778 kr. pr. måned.

Tilskud i 2024

Maximalt tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder: 8.071 kr. pr. måned.

Læs mere om privat pasningsordning

Hvis du ønsker at passe dit eget barn, kan du søge om tilskud til dette.

Tilskud i 2024

6.824 kr. pr. måned pr. barn i alderen 10 måneder til og med 3 år.

Læs mere om pasning af eget barn

Bruttodriftsudgifter

Bruttodriftsudgifterne bruges til mellemkommunal afregning, når et barn går i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Hørsholm, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i et dagtilbud i Hørsholm.

Bruttodriftsudgifter 2023

Dagpleje 13.825 kr.

Vuggestue 15.210 kr.

Børnehave 7.605 kr.

Skovbørnehave 7.835 kr.

SFO kommende 0. klasse maj og juni 3.883 kr.

SFO 0.-3. klasse 2.343 kr.

SFO 4.-6. til 1.472 kr.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje