Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Klima og energi Varmeforsyning

Varmeforsyning

Læs om metoder for at opvarme din bolig, omlægning af opvarmningsmetoder og mere.

På kommunens varmeplanskort kan du se, om du bor i et område, hvor der er udlagt fjernvarme.

Vil du vide mere om tilslutning, priser, mv., skal du kontakte Norfors.

Bor du i et område, hvor der ikke er udlagt til fjernvarme, kan du få varme fra vedvarende energikilder, fx varmepumper, solenergi og træpillefyr mv.

Du kan også vælge vedvarende energi, selvom du bor i et område, hvor der er kollektiv varmeforsyning.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes varmeplanskort 

Norfors

Som udgangspunkt er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) i Hørsholm Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan dog have vedtaget bestemmelser for tilslutningspligt eller forblivelsespligt i lokalplaner.

Derfor er det altid en god ide at orientere sig i gældende lokalplan i det konkrete tilfælde.

Hvis din ejendom er underlagt tilslutningspligt i en lokalplan, er det muligt at få dispensation ved ansøgning til kommunen. Du skal søge via Byg og Miljø.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes lokalplansportal

Søg om dispensation via Byg og Miljø

Fjernvarmen skal udbredes for at fortrænge områder med naturgas. Ifølge Varmeforsyningsloven må der dog kun etableres fjernvarme i områder med positiv samfundsøkonomi. Derfor er det ikke alle steder, der kan etableres fjernvarme, selvom der er mange, der ønsker det.

Norfors har udarbejdet en plan for, hvornår de forventer at projektere udbygningen af fjernvarmenettet i forskellige områder af Hørsholm Kommune. Projektet skal godkendes af kommunen, hvorefter anlægsarbejdet kan begynde. Senest 5 år efter at et projektforslag er godkendt skal fjernvarmeselskabet kunne forsyne de områder, der er omfattet af projektet.

Ja. Det er dog regeringens ønske at gas er udfaset af rumopvarmning i 2035. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til om eller hvornår gasnettet lukkes.

Skift dit olie- eller gasfyr ud med en klimarigtig varmeform

Der findes flere ofte meget rentable løsninger sammenlignet med olie- og naturgasfyr, fx varmepumpe, solvarme eller træpillefyr.

På SparEnergi kan du se, hvor meget du kan spare ved at udskifte dit olie- eller gasfyr til ny varme her.

Husk at sløjfe eller fjerne din olietank, hvis den ikke længere skal bruges.

Læs mere:

SparEnergis side om ny varme

Læs mere om sløjfning af olietank under Bygge- og anlægsaffald

Det kræver ikke byggetilladelse at opsætte en varmepumpe. Anlæggene skal dog overholde relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, BR18.

Der kan være bestemmelser i gældende byplanvedtægt/lokalplan eller servitutter om materialer, placering, afskærmning mv. Derfor er det altid en god ide at orientere sig i gældende lokalplan i det konkrete tilfælde.

Husk at tage hensyn til dine naboer, og tænk over varmepumpens placering, fremtoning, afskærmning og støj.

Hvis du vil have en jordvarmepumpe, skal du have tilladelse. Du ansøger via Byg og Miljø.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes lokalplansportal

Søg om tilladelse til jordvarmepumpe hos Byg og Miljø

Læs mere om typer af varmepumper på SparEnergi

Det er muligt at få tilskud til opvarmning af helårshuse, hvis el står som den primære varmekilde i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Du skal kontakte dit forsyningsselskab og bede dem om tilskud. De kan selv trække de relevante oplysninger fra BBR. Hørsholm Kommune underskriver ikke blanketter til forsyningselskaberne.

Skal du have revideret oplysningerne i BBR, skal du fremsende dokumentation for, at el er den primære varmekilde i helårsboligen.

Ret dine oplysninger i BBR

Har du spørgsmål

Fjernvarme

Gå til Norfors' hjemmeside

Gas

Gå til Evidas hjemmeside

Få rådgivning om energien i din bolig

Energistyrelsens rådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål om energien i din bolig. Den telefoniske hotline er gratis at benytte.

Ring på 31 15 90 00 eller send en mail til info@sparenergi.dk 

Nyttige links

Særligt for dig, som har eller har haft en olietank

Olietanke

Fælles varmeløsninger

Inspirationskatalog om fossilfri opvarmning af rækkehuse, der ikke har mulighed for fjernvarme

Få mere at vide om fælles jordvarmeanlæg

Termonet Danmark

Dansk Fjernvarmes guide til at lave dit eget fjernvarmeselskab

Sådan laver du dit eget fjernvarmeselskab (danskfjernvarme.dk)

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje