Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Ansatte og rekruttering Søg refusion ved sygdom og barsel

Søg refusion ved sygdom og barsel

Læs om sygefravær og refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge.

Find ud af, hvilke muligheder I har for at søge refusion ved syge- og barselsfravær.

Læs om mulighederne for at holde jeres medarbejder med handicap på arbejdspladsen ved brug af hjælpemidler eller personlig assistance.

Læs mere

De første 30 dage skal arbejdsgiveren som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/løn under sygdom. Det kaldes arbejdsgiverperioden.

Efter 30 dage kan I få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom.

I kan få refunderet et beløb, der svarer til de sygedagpenge, medarbejderens ville have ret til fra kommunen. I skal selv dække forskellen mellem medarbejderens løn og sygedagpengene.

For at I kan få refusion skal jeres medarbejder:

  • have været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før sygefraværet.
  • have arbejdet hos jer i mindst 74 timer i denne periode.

I skal indberette sygefravær senest 5 uger efter første sygefraværsdag. Hvis I ikke overholder denne tidsfrist, kan I kun få refusion fra det tidspunkt, hvor der er søgt om refusion.

Satser og regler for sygedagpenge

Anmeld sygefravær og søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion

Særlige muligheder for refusion, hvis I har en kronisk syg medarbejder, en med kritisk sygdom e.l.

I skal raskmelde jeres medarbejder via NemRefusion, hvor I også søger om refusion.

I har to muligheder for at raskmelde:

  • I kan indberette den sidste refusionsanmodning og anføre, at arbejdet er genoptaget fuldt.
  • I kan også foretage en raskmelding ved at klikke på prikkerne til højre for sagen og vælg Raskmelding. Det gælder kun sygdom og sygeligt forløbende graviditet.

Raskmeld via NemRefusion

I kan få refusion af barselsdagpenge, hvis jeres medarbejder får hel eller delvis løn under barsel.

Jeres medarbejder skal opfylde en række betingelser, for at I kan få refusion. 

Læs regler for barselsdagpenge

Søg om refusion for barselsdagpenge

Læs regler for barsel

Mere under Ansatte og rekruttering

Kontakt Os

Du skal bestille tid før personligt fremmøde.

Bestil tid på Hørsholm Rådhus

eller 

kontakt Borgerservice på telefon 48 49 00 00

Telefontid:

Mandag - Tirsdag - Torsdag - Fredag  09:00 - 12:30
Torsdag tillige  15:00 - 17:00

Du skal være opmærksom på at telefontider kan variere i de forskellige afdelinger.

Skriv sikkert via Digital Post

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje