Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsaffald og miljø Regler og affaldsordninger for erhverv

Regler og affaldsordninger for erhverv

Læs om de særlige regler og affaldsordninger for erhverv.

Sådan skal erhvervsaffald håndteres

Indsamlingsordninger for erhvervsaffald

Kommunen har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af nogle affaldstyper, og har derfor etableret indsamlingsordninger herfor.

Din virksomhed er omfattet af og forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for følgende affaldstyper:

 • Farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, samt affald fra olie- og benzinudskillere.
 • Klinisk risikoaffald.

Dagrenovation

Virksomheder kan vælge at benytte den kommunale indsamlingsordning eller selv indgå aftale med privat transportør/indsamler om regelmæssig bortskaffelse af dagrenovationslignende affald.

Tilmeld din virksomhed den kommunale indsamlingsordning eller ændr din allerede tilmeldte affaldsordning via selvbetjeningsløsningen Mit affald.

Mit affald – tjek tømmedage, anmeld manglende tømning mv.

Farligt affald

Hvis din virksomhed frembringer farligt affald, skal dette bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af farligt affald.

Farligt affald skal anmeldes til kommunen ved hjælp af dette skema.

Farligt affald indsamles af Norfors.

Læs mere om indsamling af farligt affald

Klinisk risikoaffald

Hvis din virksomhed frembringer klinisk risikoaffald, skal det indsamles via den kommunale ordning.

Læs mere og tilmeld på Norfors' hjemmeside om klinisk risikoaffald

 

Erhvervsvirksomheder har pligt til at sortere deres affald og skal sikre, at det sorterede affald bliver genanvendt, hvis det er egnet hertil.

Genanvendeligt affald er fx:

 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Plast
 • Metal
 • Træ

Genanvendeligt erhvervsaffald er ikke omfattet af den kommunale indsamlingsordning eller anvisningspligt. I kan finde en godkendt indsamler og modtageanlæg til jeres kildesorterede genanvendelige affald i Energistyrelsens Affaldsregister, hvor I også kan læse mere om registrering og gebyrer.

Gå til Energistyrelsens Affaldsregister

I skal anmelde visse typer affald til kommunen, før I kan skille jer af med affaldet. Det gælder:

 • Farligt affald
 • Affald med asbest
 • Bygge- og anlægsaffald
 • Forurenet jord
 • Klinisk risikoaffald
 • Overførsel af affald (eksport og import)

 Læs mere om bygge- og anlægsaffald og anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald skal sorteres til genbrug og korrekt behandling af farligt affald.

Se processen for at håndtere byggeaffald og anmeld bygge- og anlægsaffald.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald og anmeldelse

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 30. oktober 2023

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune og dækker bl.a. ordning for:

 • dagrenovationslignende affald og genbrugsplads
 • ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald
 • støvende asbest og ikke-genanvendeligt PVC-affald
 • genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner.

Hørsholm regulativ for erhvervsaffald gældende fra 30. oktober 2023

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...